Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3898. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11922.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremičninah je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji, dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da zemljišča s
– parc. št. 3525/10, vpisana v vl. št. 2215, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 384/1, 384/2, 384/3, 384/4 in 384/5, vpisane v vl. št. 216, k.o. Cajnarje, vknjiženo kot javno dobro,
– parc. št. 1012/5, 1012/6 in 1012/7 vpisane v vl. št. 1482, k.o. Grahovo, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 2124/1, 2124/2, 2124/4, 2124/26 in 2124/27 vpisane v vl. št. 799, k.o. Selšček, vknjižene kot javno dobro,
– s parc. št. 2742/5, vpisano v vl. št. 2420, k.o. Cerknica, vknjiženo kot javno dobro,
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost