Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3897. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11921.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s
– parc. št. 3525/10, vpisana v vl. št. 2215, k.o. Dolenja vas,
– parc. št. 384/2, 384/3 in 384/4, vpisane v vl. št. 216, k.o. Cajnarje,
– parc. št. 1012/5 in 1012/7 vpisane v vl. št. 1482, k.o. Grahovo,
– parc. št. 2124/27 vpisana v vl. št. 799, k.o. Selšček,
– parc. št. 2742/5, vpisano v vl. št. 2420, k.o. Cerknica,
vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost