Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3896. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kravanjeva hiša – Muzej v Cerknici, stran 11921.

Na podlagi 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica je na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kravanjeva hiša – Muzej v Cerknici
1. člen
Občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kravanjeva hiša – Muzej v Cerknici, ki ga je izdelalo podjetje In-tact d.o.o. v sodelovanju z občinsko upravo Občine Cerknica ter ocenil, da je investicija primerno prikazana in izvedljiva. Podatki in informacije so zadostni, da se lahko pričakuje učinke, kot so predvideni v obravnavanem dokumentu.
2. člen
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Cerknica za obdobje 2008–2012.
3. člen
Občinski svet pooblašča župana Občine Cerknica, da potrjuje morebitne spremembe in dopolnitve DIIP-a.
4. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Cerknica.
Št. 014-15/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost