Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3895. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica – Kravanjeva hiša, Partizanska cesta 17, Cerknica, stran 11921.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 39/08) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica – Kravanjeva hiša, Partizanska cesta 17, Cerknica
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: javna infrastruktura) postanejo naslednje nepremičnine, ki so v javni lasti in se uporabljajo za kulturne namene:
– Objekt Kravanjeva hiša, Partizanska cesta 17, 1380 Cerknica, stavba s pripadajočim zemljiščem, k.o. Cerknica, št. z. k. vložka 1110, parc. št. *298 in prizidek, k.o. Cerknica, št. z. k. vložka 2468, parc. št. *612.
2. člen
Kot javna infrastruktura se razglaša tudi oprema v nepremičninah iz 1. člena, ki služi opravljanju kulturne dejavnosti.
3. člen
Nepremičnini parc. št. *298 in *612 k.o. Cerknica se kot javna infrastruktura na predlog Občine Cerknica zaznamuje v zemljiški knjigi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost