Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3888. Odlok o poimenovanju Ulice za vrtovi in Ulice za mlinom v naselju Cerknica, stran 11878.

Na podlagi 18. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o poimenovanju Ulice za vrtovi in Ulice za mlinom v naselju Cerknica
1. člen
V naselju Cerknica:
– se ulična soseska, ki je bila zgrajena na podlagi Odloka o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list RS, št. 24/08); poimenuje »Ulica za vrtovi«.
– se vzhodni del ulične soseske, ki je bila zgrajena na podlagi Odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Uradni list RS, št. 16/94, 17/06); poimenuje »Ulica za mlinom«.
2. člen
Natančen prikaz poteka ulic je razviden iz grafične priloge v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, je dolžna v 30 dneh po začetku veljavnosti odloka iz prejšnjega odstavka, po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.
4. člen
Stroške zamenjave tablic s hišnimi številkami plačajo lastniki objektov, znotraj spremembe območja naselja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost