Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3887. Odlok o izločitvi dveh delov naselja Zelše ter dela naselja Cerknica in priključitvi vseh treh delov k naselju Podskrajnik, stran 11878.

Na podlagi 7., 12., 17. in 18. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o izločitvi dveh delov naselja Zelše ter dela naselja Cerknica in priključitvi vseh treh delov k naselju Podskrajnik
1. člen
Na območju Občine Cerknica se iz območja RPE naselij Zelše in Cerknica izločijo trije deli, ki se priključijo naselju Podskrajnik.
Iz naselja Zelše se izloči:
1. območje poslovne cone v izgradnji na zemljišču nekdanjih vojašnic, območje predvidene poslovne cone po Odloku o lokacijskem načrtu industrijsko poslovne cone Podskrajnik – II (Uradni list RS, št. 107/06) ter območje peskokopa Zelše, ki se ga kasneje v smislu sanacije peskokopa priključi poslovni coni Podskrajnik. Območja skupaj predstavljajo zaključeno celoto, namenjeno širitvi poslovno industrijske cone Podskrajnik in se nahajajo na severnem delu RPE Zelše.
2. manjše območje na vzhodnem delu RPE Zelše, ki je namenjeno manjši širitvi že obstoječe poslovne cone Podskrajnik proti jugu.
Iz naselja Cerknica se izloči:
3. manjše območje na zahodnem delu RPE Cerknica, ki se nahaja na območju poslovne cone v izgradnji na zemljišču nekdanjih vojašnic.
2. člen
Nove meje naselij so prikazane v grafični prilogi v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka:
Iz območja naselja Zelše se izločijo zemljišča s parc. št.:
1. 3553/0, 3554/0, 3555/0, 3556/0, 3557/0, 3558/0, 3559/0, 3560/0, 3561/0, 3562/0, 3563/0, 3564/0, 3565/0, 3566/0, 3567/0, 3568/0, 3569/0, 3627/0, 3570/0, 3571/0, 3572/0, 3573/0, 3574/1, 3574/2, 3575/1, 3575/2, 3576/0, 3577/0, 3578/0, 3579/0, 3580/0, 3581/0, 3582/0-del, 3583/0-del, 3585/1-del, 3587/0, 3588/0, 3589/0, 3590/0, 3591/0, 3592/0, 3593/0, 3594/0, 3595/0, 3596/0, 3597/0, 3598/0, 3599/0, 3600/1, 3600/2, 3601/1, 3602/0, 3603/0, 3604/0-del, 3605/0-del, 3606/0, 3607/0-del, 3608/0-del, 3609/0, 3611/0, 3612/0, 3612/0, 3614/0, 3615/0, 3616/0, 3618/0-del, 3619/0-del, 3620/0-del, 3621/0, 3622/0, 3623/1, 3623/3, 3623/4, 3624/0, 3625/0, 3626/0-del, 366/4-del, 366/343-del, 366/344, 366/361, 758/0-del, 759/0-del, 760/0-del, 761/0, 804/0, 3525/9-del, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 809/0,810/0-del, 366/361, 366/358-del, 964/4-del, 964/6, 366/359-del, 366/360-del; vse k.o. Dolenja vas.
2. 540/1-del, 540/2-del, 366/399-del; vse k.o. Dolenja vas.
Iz območja naselja Cerknica se izločijo zemljišča s parc. št.
3. 2590/63, 2590/64, 2590/90-del, 2728/2-del, 2590/6-del k.o. Cerknica.
Vsa navedena zemljišča se priključi RPE naselja Podskrajnik.
3. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti odloka po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot in poslovno industrijskim objektom na območju spremembe določiti nove hišne številke z naslovom Podskrajnik.
4. člen
Označbe naselja se zaradi spremembe območja naselja ne spreminjajo. Stroške zamenjave tablic s hišnimi številkami plačajo lastniki objektov, znotraj spremembe območja naselja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00001/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost