Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3645. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, stran 11079.

Na podlagi 27. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
1. člen
V Uredbi o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Stroške za plačilo dela predstavljajo stroški za plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki za socialno varnost zaposlenih. Obseg sredstev za te namene mora biti skladen z usmeritvami, ki jih določa proračunski memorandum.
(2) Višina stroškov za plačilo dela zaposlenim je izračunana na podlagi odobrenega števila zaposlenih na dan, ki je določen v obrazcih iz prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2009/4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2009
EVA 2009-3511-0048
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina