Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3426. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica, stran 10600.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl.US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB).
2. člen
V 37. členu se beseda ''Center'' nadomesti z besedo ''Cena''.
3. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
''38.a člen
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo storitev ravnanja z odpadki po povprečni prostornini odpadkov na prebivalca, izraženo v m3, pomnoženo s številom članov v gospodinjstvu in ceno za m3 odpadkov.
Povprečna prostornina odpadkov na prebivalca na mesec se izračuna 1-krat letno na osnovi podatkov o količini vseh komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za preteklo leto ter števila prebivalcev, vključenih v sistem ravnanja z odpadki. Količino odpadkov za preteklo leto, ki je osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki, potrdi Občina Sevnica.''
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0068/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti