Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici, stran 10598.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici (Uradni list RS, št. 104/08), v nadaljevanju: odlok o PO.
2. člen
(podatki o območju opremljanja)
V 4. členu se črta prvi odstavek odloka o PO in nadomesti z novim besedilom, in sicer: »Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« (Uradni list RS, št. 120/07, 116/08) ter strokovnih podlagah le-tega.«
3. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Besedilo 13. člena Odloka o PO se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Obračunski stroški investicije preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo javno infrastrukturo
+-------------------------------+--------------+---------------+
|      Postavka      | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|1. Cestno omrežje       |  52,035  |  138,905  |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|2. Kanalizacija        |  18,329  |  48,927   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|3. Javna razsvetljava     |  18,492  |  49,363   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|4. Vodovod           |  18,132  |  48,402   |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Skupaj             |  106,988  |  285,597  |
+-------------------------------+--------------+---------------+
                                «
4. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Na koncu 14. člena Odloka o PO se na koncu doda naslednje besedilo: »Zgornja tabela velja za trgovski objekt, ki se postavlja na novo in katerega investitor je upravičen do znižanja komunalnega prispevka na račun razlike v površinah med bivšimi obstoječimi objekti in novogradnjo. Pri investitorju novega objekta, ki nima pravice do navedenega znižanja (predviden novi gostinski objekt), se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo upošteva naslednja tabela:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo za nove objekte, katerim se ne upošteva znižanje komunalnega prispevka na račun bivših obstoječih objektov
+--------------------------------+---------------+-------------+
|      Postavka      |   Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                |  (EUR/m2)  | (EUR/m2)  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|1. Ceste            |   3,90   |  24,03  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|2. Vodovod           |   1,22   |  6,49   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|3. Kanalizacija         |   2,08   |  10,12  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|4. Javna razsvetljava      |   0,10   |  0,59   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|5. Javne površine        |   0,01   |  0,04   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|6. Odlagališče         |   0,01   |  0,09   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|7. Ekološki otoki        |   0,01   |  0,06   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Skupaj             |   7,33   |  41,42  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
                                «
5. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0095/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti