Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem, stran 10555.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4 ter št. 17/08, 21/08 in 76/08), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), določil Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), določil Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2008) ter 7., 75., 78. in 80. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2008 in 2/2009), se besedilo 19. člena spremeni, tako da se glasi:
»Povzročitelji odpadkov so dolžni sami nabaviti ali najeti ustrezne zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov in zabojnike za odpadno embalažo (ekološki zabojnik) pri izvajalcu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2006-133
Cerklje na Gorenjskem, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti