Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3109. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (9. sprememba), stran 9492.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (9. sprememba)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04, 142/04, 75/05, 88/05 – popr., 45/06, 108/06, 15/07, 82/07, 41/08 in 7/09) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV    »Prenehanje veljavnosti 2. oktobra 2009.
110/02:     Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
– pri TSV    »Prenehanje veljavnosti 24. novembra 2009.
158/00:     Homologacije ostajajo še naprej v veljavi –
        glej 9. člen Uredbe (ES) 78/2009.«;
– pri TSV    »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2012.
159/00:     Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
– pri TSV    »Prenehanje veljavnosti 24. novembra 2009.
160/01:     Homologacije ostajajo še naprej v veljavi –
        glej 9. člen Uredbe (ES) 78/2009.«.
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo:
+----------+------------------+----------------+-------------+
|Številčna |Naslov tehnične  |Začetek     |Prenehanje  |
|oznaka  |specifikacije in |veljavnosti in |veljavnosti |
|     |področje njene  |začetek     |       |
|     |veljavnosti    |obvezne     |       |
|     |         |uporabe     |       |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|                              |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek     |       |
|110/03  |specifikacija TSV |veljavnosti:  |       |
|     |110/03 o     |1. oktobra   |       |
|     |preprečevanju   |2009.      |       |
|     |radijskih motenj |Začetek     |       |
|     |(elektro-magnetni |obvezne     |       |
|     |združljivosti)  |uporabe: glej  |       |
|     |vozil. Velja za  |točko 5     |       |
|     |vsa vozila    |tehnične    |       |
|     |kategorij M, N in |specifikacije.«.|       |
|     |O.        |        |       |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|                              |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek     |       |
|158/01  |specifikacija TSV |veljavnosti:  |       |
|     |158/01 o     |1. oktobra   |       |
|     |homologaciji   |2009.      |       |
|     |vozil glede    |Začetek     |       |
|     |zaščite pešcev in |obvezne     |       |
|     |drugih      |uporabe: glej  |       |
|     |izpostavljenih  |točko 5     |       |
|     |udeležencev v   |tehnične    |       |
|     |cestnem prometu. |specifikacije.«.|       |
|     |Velja za vozila  |        |       |
|     |kategorij M(1)in |        |       |
|     |N(1).       |        |       |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|                              |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek     |       |
|159/01  |specifikacija TSV |veljavnosti:  |       |
|     |159/01 o     |1. oktobra   |       |
|     |homologaciji   |2009.      |       |
|     |motornih vozil  |Začetek     |       |
|     |glede na možnost |obvezne     |       |
|     |njihove ponovne  |uporabe: glej  |       |
|     |uporabe,     |točko 5     |       |
|     |recikliranja in  |tehnične    |       |
|     |predelave.    |specifikacije.«.|       |
|     |Velja za vsa   |        |       |
|     |vozila kategorij |        |       |
|     |M(1) in N(1).   |        |       |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|                              |
+----------+------------------+----------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek     |       |
|162/00  |specifikacija TSV |veljavnosti:  |       |
|     |162/00 o     |1. oktobra   |       |
|     |homologaciji   |2009.      |       |
|     |motornih vozil s |Začetek     |       |
|     |pogonom na vodik, |obvezne     |       |
|     |vodikovih     |uporabe: glej  |       |
|     |sistemov in    |točko 5     |       |
|     |njihovih     |tehnične    |       |
|     |sestavnih delov. |specifikacije.«.|       |
|     |Velja za vsa   |        |       |
|     |vozila kategorij |        |       |
|     |M in N.      |        |       |
+----------+------------------+----------------+-------------+
Št. 007-152/2009
Ljubljana, dne 20. avgusta 2009
EVA 2009-2411-0056
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost