Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3102. Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 9489.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in 3. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04) objavlja
C E N I K
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Občina Dobrepolje
prevzem blata iz obstoječih pretočnih    17,93 EUR/m3
greznic ali MKČN
ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih  7,07 EUR/m3
greznic ali MKČN
ocena obratovanja MKČN z zmogljivostjo do  84 EUR/storitev
50 PE
izdelava prvih meritev in obratovalnega   260 EUR/storitev
monitoringa za MKČN
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se obračuna po predpisani stopnji.
Cenik prične veljati s 1. 9. 2009
Grosuplje, dne 27. avgusta 2009
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Tomaž Rigler l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost