Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3094. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del, stran 9446.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, 73/06)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del (Uradni list RS, št. 85/08)
Št. 19/09
Brezovica, dne 21. avgusta 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. korespodenčni seji, ki je bila 21. 8. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del (Uradni list RS, št. 85/08)
V naslednjem besedilu:
V prvem odstavku tretjega člena, ki se glasi:
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča parcel št. 2139/1 in 2139/4, 3615/6 – del, 2219/2, 2261, 2139/6, 2136/12, k.o. Brezovica, se doda še parc. št. 2139/7 k.o. Brezovica
razlaga tako:
V grafičnem delu OPPN je parc. št. 2139/7 k.o. Brezovica prikazana na listu št. »2 – PRIKAZ OBMOČJA«, v besedilnem delu OPPN pa ni bila navedena. Grafični prikaz in dopolnitev v besedilnem delu se smatra da je parc. št. 2139/7 k.o. Brezovica tudi vključena v območje urejanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del.
Št. 19/09
Brezovica, dne 21. avgusta 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost