Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen, stran 9434.

Na podlagi štiriindvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen
1. člen
(1) V Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09) se v drugem odstavku 3. člena za besedo »predvsem« doda besedilo »kraj ali druga«.
(2) V tretjem odstavku se v drugi alineji črta beseda »proizvajalca«, v tretji alineji se vejica za besedo »količina« nadomesti z besedo »in« in črta besedilo »in uro«, peta alineja pa se črta.
2. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena se v tretji alineji besedilo »umerjenih merilnih naprav« nadomesti z besedilom »meril iz tretjega odstavka tega člena«.
(2) V tretjem odstavku se črta drugi stavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »račune« doda besedilo »oziroma kopije računov«, besedilo »in evidence iz 3. člena tega pravilnika« pa se nadomesti z besedilom »in evidence oziroma kopije evidenc, ki vsebujejo registrsko oznako vozila, količino in datum polnitve ter število kilometrov pri vsakem polnjenju«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-150/2009-29
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
EVA 2009-1611-0139
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost