Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3015. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, stran 9093.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 29. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
1. člen
V Pravilniku o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 112/08) se v četrti alineji 4. člena besedilo »najmanj prav dober šolski uspeh« nadomesti z besedilom »povprečno oceno zaključnih ocen vseh predmetov najmanj 3,5«.
2. člen
V drugem odstavku 6. členu se spremeni tabela, ki se po novem glasi:
+--------------+--------------------------------+--------------+
|       |Povprečna ocena         |Točke     |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|DIJAKI*    |nad 4,6             |70 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,4 do vključno 4,6     |60 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,2 do vključno 4,4     |50 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,0 do vključno 4,2     |40 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |3,5 do vključno 4,0       |30 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |                |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|       |Povprečna ocena         |Točke     |
|ŠTUDENTI   +--------------------------------+--------------+
|       |nad 9,2             |70 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,9 do vključno 9,2     |60 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,6 do vključno 8,9     |50 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,3 do vključno 8,6     |40 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |8,0 do vključno 8,3       |30 točk    |
+--------------+--------------------------------+--------------+
  *Dijaku 1. letnika se upošteva zaključni uspeh 9. razreda
osnovne šole.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se spremeni tabela, ki se po novem glasi:
+--------------+--------------------------------+--------------+
|       |Povprečna ocena         |Točke     |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|DIJAKI*    |nad 4,6             |70 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,4 do vključno 4,6     |60 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,2 do vključno 4,4     |50 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 4,0 do vključno 4,2     |40 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 3,5 do vključno 4,0     |30 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 3,0 do vključno 3,5     |20 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |do vključno 3,0         |10 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |                |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|       |Povprečna ocena         |Točke     |
|ŠTUDENTI   +--------------------------------+--------------+
|       |nad 9,2             |70 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,9 do vključno 9,2     |60 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,6 do vključno 8,9     |50 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,3 do vključno 8,6     |40 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 8,0 do vključno 8,3     |30 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |nad 7,0 do vključno 8,0     |20 točk    |
|       +--------------------------------+--------------+
|       |do vključno 7,0         |10 točk    |
+--------------+--------------------------------+--------------+
  *Dijaku 1. letnika se upošteva zaključni uspeh 9. razreda
osnovne šole.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2008-2
Trebnje, dne 29. julija 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.