Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje, stran 9093.

Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1/07 – odl. US in 57/07), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1/07 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 29. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
1. člen
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07) se v 10. členu prvi odstavek spremeni besedilo druge alinee, tako da se glasi: »udeležba na seji NO, OS, Odborov, za predsednika in člane 20%«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2007
Trebnje, dne 29. julija 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.