Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3001. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci, stran 9072.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 31. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na volitvah 2006 v Občinski svet Občine Gornji Petrovci, dobijo sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se določijo v višini 0,50 EUR mesečno za glas, pridobljen na volitvah za člane občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun političnih strank vsake tri mesece.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0001/2009-16
Gornji Petrovci, dne 3. avgusta 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.