Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2997. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 9066.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih
variabilni del cene             0,0457 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene      1,6973 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za
stanovanjski odjem)             0,0094 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 7. 2009, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene             0,0578 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene      1,7093 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za
stanovanjski odjem)             0,0094 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 7. 2009, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 30/09), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 3. avgusta 2009
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor