Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2982. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič, stran 9038.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer prostorska ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt),
– Uredbe o prostorskemu redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt),
– Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 28/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04, 79/04 in 5/06),
– Odloka o dolgoročnem planu občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič–Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/16, 246/17, 246/18, 246/19, 246/20, 246/62, 246/64, 246/65, 246/71, 246/73, 246/74, 246/76, 246/83, 246/85, 246/86, 246/88, 246/95, 246/97, 246/98, 246/99, 246/100, 246/107, 246/109, 246/110, 246/112, 246/119, 246/121, 246/122, 246/124, 246/131, 246/133, 246/134, 246/136, 246/143, 246/145, 246/147, 246/154, 246/155, 246/156, 246/157, 246/158, 246/159, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/33, 247/34, 248/7, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 248/25, 248/26, 248/67, 248/68, 248/77, 248/88, 248/89, 248/95, 248/96, 248/101, 248/113, 248/116, 248/122, 248/123, 248/124, 350/203, 350/204, 350/205, 350/239, 350/691, 350/694, 350/695, 350/701, 350/704, 350/705, 350/706, 350/707, 350/708, 350/713, 536/59, 536/69, 536/70, 536/71, 539/6, 539/7, 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 541/5, 541/10, 541/13, 541/18, 542/2, 542/3, 542/12, 542/13, 542/14, 542/15, 542/23, 543/15, 543/16, 543/17, 543/19, 543/20, 544/2, 544/8, 544/12, 545/1, 545/2, 546/1, 547/1, 547/4, 548/1, 548/2, 548/3, 549/1, 549/2, 550/1, 550/4, 551/5, 552/6, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 558/2, 559/2, 560/2, 562/2, 562/6, 562/7, 563/1, 564/3, 564/7, 564/8, 565/3, 565/4, 566/2, 567/2, 567/3, 569/1, 569/10, 571/2, 571/3, 572/2, 572/3, 573/2, 574/2, 575/2, 576/2, 576/4, 577/1, 577/4, 577/12, 578/2, 578/5, 579/2, 579/6, 580/2, 580/5, 581/2, 581/5, 582/2, 582/4, 582/7, 582/12, 583/1, 583/5, 584/2, 584/4, 585/2, 586/4, 586/5, 586/7, 587/5, 587/6, 587/9, 587/10, 588/2, 588/5, 588/6, 589/2, 589/5, 590/2, 591/2, 591/3, 591/10, 592/4, 592/6, 592/7, 592/10, 592/14, 592/16, 592/18, 592/19, 592/21, 592/23, 592/24, 592/25, 592/26, 592/27, 592/35, 592/40, 592/41, 592/43, 592/44, 592/45, 592/46, 592/47, 592/48, 592/49, 592/50, 592/54, 592/55, 592/56, 592/57, 592/58, 592/59, 592/60, 592/61, 592/62, 592/63, 592/64, 592/65, 592/66, 592/67, 592/69, 594/4, 594/5, 594/6, 594/7, 595/3, 595/4, 623/8, 623/13, 626/9, 626/35, 626/36, 626/40, 626/41, 627/8, 627/33, 627/34, 627/35, 627/39, 633/8, 635/1, 635/13, 667/2, 667/4;
– k. o. Rudnik (1696): 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/14, 211/2, 211/4, 211/6, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/5, 216/14, 216/15, 227/1, 227/3, 227/7, 228/3, 229/3, 230/1, 230/2, 230/3, 230/5, 230/6, 230/7, 231/1, 231/4, 231/5, 232/1, 232/2, 232/4, 232/6, 232/7, 233/1, 233/2, 233/3, 304/1, 306/2, 307, 308/1, 308/2, 311/1, 311/2, 311/3, 316/4, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 322/4, 322/5, 322/6, 323/1, 323/2, 323/3, 339/5, 339/6, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 1619/2, 1619/3, 1620/2, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/5, 1628/1, 1628/2, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 1631/5, 1631/6, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/3, 1633/5, 1633/6, 1633/7, 1633/8, 1633/10, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1652/4, 1652/5, 1656/3, 1656/5, 1656/6, 1656/9, 1656/10, 1657/3, 1657/5, 1658/4, 1659/3, 1659/7, 1659/8, 1659/9, 1671/4, 1696, 1697/1, 1741, 1742, 2270/2, 2299/2, 2299/4, 2299/6, 2304/5, 2327/1, 2334/1;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 515/1, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 517/5, 517/6, 518/2, 562/3, 664/1, 664/2, 664/7, 664/8, 730/3, 730/4, 730/5, 730/10, 730/20, 730/21, 792/4, 792/5, 799/2, 799/6, 799/7, 800/2, 800/3, 800/4, 809/2, 809/3, 812/2, 812/3, 841/3, 841/4, 841/5, 841/9, 841/11, 841/12, 841/13, 841/17, 841/19, 841/21, 841/23, 841/24, 841/25, 864/17, 885/4, 885/8, 888/6, 888/7, 888/19, 890/1, 890/2, 890/4, 890/7, 890/8, 890/22, 890/23, 894/115, 894/116, 894/117, 894/118, 894/119, 894/120, 894/121, 894/122, 894/124, 894/125, 894/127, 894/128, 896/6, 896/96, 897/2, 897/4, 897/5, 897/13, 897/14, 897/15, 897/16, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/23, 898/13, 898/16, 898/19, 898/26, 982/7, 982/15, 986/2, 987/2, 987/3, 987/4, 988/2, 988/3, 988/4, 989/2, 989/3, 989/4, 990/1, 990/2, 990/11, 990/12, 990/13, 990/19, 991/1, 991/3, 991/9, 991/10, 992/1, 992/3, 992/9, 993/1, 993/5, 993/6, 993/7, 995/1, 995/7, 995/8, 995/14, 995/15, 995/16, 995/17, 995/24, 995/25, 995/26, 995/31, 996/5, 996/6, 996/7, 996/14, 996/15, 996/16, 997/4, 997/5, 997/6, 998/4, 998/5, 998/6, 999/4, 999/5, 999/6, 1515, 1699/5, 1699/6, 1699/14, 1700/1, 1700/8, 1706/2, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 1709/14, 1709/15, 1709/16, 1709/23, 1709/24, 1747, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1767, 1771;
– k. o. Bizovik (1733): 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/19, 1/23, 1/24, 1/26, 1/27, 9/2, 9/6, 10/2, 15/1, 524/1, 524/5, 525/3, 546, 695, 697, 698, 699, 700, 701/1, 702, 704, 705, 721, 1041/6, 1047/3, 1047/9, 1049/3, 1050/2, 1072/1;
– k. o. Zadobrova (1771): 377/1, 377/2, 377/4, 383/1, 384/1, 384/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/10, 623/1, 623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8, 623/9, 623/10, 623/11, 624/1, 624/8, 624/9, 624/10, 624/13, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/9, 1456/7, 1459/4, 1459/9;
– k. o. Slape (1772): 315/1, 315/22, 316/1, 316/3, 316/6, 316/8, 316/10, 317/1, 317/2, 317/5, 317/6, 317/8, 317/13, 317/14, 317/16, 317/18, 317/19, 318/6, 318/7, 325/1, 325/3, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11, 325/14, 328/4, 328/9, 333/2, 355/1, 355/5, 355/6, 355/7, 355/13, 490/1, 491, 492/1, 493/1, 493/2, 503/36, 503/37, 504/3, 504/4, 505/4, 506/1, 506/2, 511/1, 511/3, 511/4, 511/5, 512/1, 512/3, 512/4, 512/5, 512/6, 513/1, 513/2, 513/3, 514/2, 514/4, 514/5, 515/1, 515/5, 515/6, 515/8, 515/9, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/9, 516/10, 517, 520, 522/1, 541/1, 541/2, 541/9, 541/10, 541/11, 983/1, 983/2, 983/3, 1107/1, 1107/3, 1108, 1109/6, 1109/11, 1109/12, 1109/13, 1109/18, 1110/1, 1110/11, 1110/12, 1111/1, 1111/9, 1111/10, 1112/1, 1113/1, 1113/2, 1113/5, 1116/1, 1117/2, 1118/1, 1119/1, 1120/2, 1123/1, 1124, 1127/1, 1127/3, 1127/4, 1128/1, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1143/8, 1143/13, 1143/14, 1143/15, 1143/16, 1143/17, 1525/8, 1526/4, 1530/26, 1530/30, 1530/40, 1530/44, 1530/47, 1533/1, 1537;
– k. o. Dobrunje (1773): 963/1, 963/2, 963/4, 963/13, 963/15, 970/1, 970/3, 970/4, 977/2, 980/1, 980/2, 980/3, 993/1, 993/2, 993/3, 998/1, 998/2, 1005/2, 1011/2, 1011/3, 1018/3, 1018/5, 1018/6, 1023/5, 1027/2, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1028/1, 1028/3, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/7, 1032/1, 1036/1, 1036/3, 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/6, 1046/2, 1046/4, 1053/1, 1053/2, 1056/1, 1056/2, 1060/1, 1060/2, 1067/1, 1068/1, 1069/1, 1073/1, 1073/4, 1073/5, 1074/2, 1074/5, 1074/6, 1074/7, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/6, 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1078/5, 1078/6, 1078/7, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1079, 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1081/7, 1081/9, 1082/1, 1082/3, 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/9, 1085/3, 1086/1, 1089/1, 1090/1, 1093/1, 1094/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1101/1, 1101/2, 1102/2, 1104/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1111/1, 1111/3, 1111/4, 1112/1, 1370/4, 1390, 1433, 1445, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1469/1, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1469/7, 1469/8, 1469/10, 1469/11, 1469/12, 1469/14, 1469/15, 1469/16, 1472, 1473/1, 1478/1, 1478/2, 1478/6, 1478/8, 1478/9, 1478/11, 1478/12, 1478/13, 1478/14, 1479/1, 1479/5, 1479/6, 1479/7, 1479/8, 1479/10, 1479/12, 1479/13, 1480/1, 1480/4, 1480/6, 1482/1, 1482/2, 1482/4, 1482/5, 1483/1, 1483/4, 1484/1, 1484/4, 1485/4, 1485/5, 1485/6, 1486/1, 1486/6, 1486/7, 1487/1, 1487/3, 1487/7, 1488/1, 1488/5, 1492/1, 1494, 1498/1, 1499/1, 1501, 1502/1, 1502/2, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1580, 1807, 1834/3, 1834/4, 1834/7, 1840/5, 1840/6, 1840/12, 1840/13, 1840/14, 1840/16, 1841/1, 1841/2, 1841/6, 1842/1, 1842/2, 1842/3, 1842/6, 1859/2, 1859/3, 1859/7, 1859/9, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/7, 1947/8, 1947/9, 1947/10, 1947/12, 1947/13, 1947/14, 1947/15.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 350/705, 543/20, 592/48, 592/49, 592/50, 592/54, 592/55, 592/56, 592/57, 592/58, 592/59, 592/60, 592/61, 592/62, 592/63, 592/65, 627/33;
– k. o. Rudnik (1696): 216/5, 1619/3, 1631/6, 1633/7, 1650/3, 1650/3, 1650/3, 1650/3, 1650/3, 1656/10, 1659/7;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 890/22, 897/5, 988/3, 989/3, 990/11, 990/12, 991/9, 992/9, 993/5, 995/7, 995/16, 995/25, 996/6, 996/15, 997/5, 1709/8;
– k. o. Bizovik (1733): 9/2;
– k. o. Zadobrova (1771): 622/4, 623/4, 623/4, 623/4, 623/5, 623/5;
– k. o. Slape (1772): 317/19, 317/19, 511/1, 511/3, 511/4, 512/1, 512/4, 512/5, 513/1, 513/3, 516/4, 516/7, 516/8, 541/2, 541/10, 1109/6, 1530/44;
– k. o. Dobrunje (1773): 1109/4, 1109/3, 1082/7, 1082/5, 1043/1, 1479/12, 1479/13, 1482/1, 1482/4, 1483/1, 1944, 1947/13, 1947/14, 1947/15.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki bi omogočili rabo objektov ali namensko rabo, ki se uvršča v 1. območje varstva pred sevanjem,
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno,
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 3. točke prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Mestni občini Ljubljana in Občini Škofljica.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2009/7
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2511-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost