Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2978. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentjur, stran 9015.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 9. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je občinski svet na 21. redni seji 23. julija 2009 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentjur
I.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
II.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
– za predsednico:
mag. Zlatka Brečko, stan. Pohorska ulica 6, Celje,
– za namestnika predsednice:
mag. Andrej Janežič, stan. Kameno 28, Šentjur,
– za člane:
mag. Ingrid Mastnak, stan. Ul. Frankolovskih žrtev 15, Celje,
Mirica Šafran, stan. Kostrivnica 32, Kalobje,
Jože Zupanc, stan. Ulica Valentina Orožna 8 a, Šentjur,
– za namestnice članov:
Marijana Sekulič, stan. Ljubljanska cesta 7, Šentjur,
Martina Ljubej, stan. Ul. Franja Malgaja 44, Šentjur,
Stanka Kukovič, stan. Botričnica 7 a, Šentjur.
III.
Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.
IV.
Sedež Občinske volilne komisije je Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-11/2005(232)
Šentjur, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost