Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2976. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur, stran 9006.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV in 42/09) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji 23. julija 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Šentjur in v drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Šentjur in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Šentjur in v drugih naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek  Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka       odseka  [m]   dolžina
                             v sosednji
                             občini [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  LC   LC   C R3  Bukovžlak- C     1.313 1.399
   034010 034011 752   Proseniško 464070     Celje
 2.  LC   LC   C R3  Gubno-Zg.  C R2   2.528 1.803
   181140 181141 683   Krivica   423       Kozje
 3.  LC   LC   C    Gubno-Sp.  C R2   1.708 1.462
   181200 181201 181140 Krivica   423       Kozje
 4.  LC   LC   C R3  Mrzlo    C     1.185 1.825
   200300 200301 680   polje-   396120     Laško
              Visoče
 5.  LC   LC   C R3  Dramlje-  C     4.030 2.632
   396010 396011 686   Marija   464020     Vojnik
              Dobje-Bovše
 6.  LC   LC   C R1  Trnovec-  C     3.600 2.838
   396020 396021 234   Jarmovec-  464070     Celje
              Žepina
 7.  LC   LC   C R3  Dramlje-  C     4.540
   396030 396031 686   Slatina   396050
 8.  LC   LC   C    Slatina-  C R3   4.173
   396030 396032 396050 Ostrožno  687
 9.  LC   LC   C R3  Dolga Gora- C     2.310 1.805
   396040 396041 687   Sladka Gora 406020     Šmarje pri
                            Jelšah
 10. LC   LC   C    Slatina-  C R3   3.383
   396050 396051 396030 Ponikva   687
 11. LC   LC   C R3  Ponikva-  C G2   2.544 2.003
   396050 396052 687   Šentvid pri 107       Šmarje pri
              Grobelnem          Jelšah
 12. LC   LC   C R3  Srževica-  O     5.879 219 Šmarje
   396060 396061 687   Ponkvica  396052     pri Jelšah
 13. LC   LC   C R2  Črnolica-  C     2.186
   396070 396071 423   Grobelno  396070
 14. LC   LC   C G2  Stopče-   C R3   4.412
   396070 396072 107   Hotunje   687
 15. LC   LC   O    Tratna-   C G2   1.665
   396070 396073 396071 Grobelno  107
 16. LC   LC   C R2  Gorica-   C     2.863 815 Šmarje
   396080 396081 423   Drobinsko  406200     pri Jelšah
 17. LC   LC   C    Drobinsko- C      558 5.008
   396080 396082 406200 Loka pri  396090     Šmarje pri
              Žusmu            Jelšah
 18. LC   LC   O    Loka pri  C R1    950 3.630
   396080 396083 396092 Žusmu-Sodna 219       Šmarje pri
              vas             Jelšah,
                            3.890
                            Podčetrtek
 19. LC   LC   C    Cerovec-  C     6.573
   396090 396091 396080 Žamerk   396290
 20. LC   LC   C    Žamerk-Loka C     1.930
   396090 396092 396290 pri Žusmu  396080
 21. LC   LC   C R2  Planina pri C     1.714
   396100 396101 424   Sevnici-  396110
              Šentvid pri
              Planini
 22. LC   LC   C    Šentvid pri C     3.976 3.780
   396100 396102 396110 Planini-  181160     Kozje
              Zagorje
 23. LC   LC   C    Šentvid pri C R3   3.939
   396110 396111 396100 Planini-  682
              Podpeč-
              Podvine-RC
 24. LC   LC   C R2  Planina-  C R2   4.464
   396120 396121 424   Golobinjek- 424
              RC
 25. LC   LC   C R2  Dobje-   C R2   2.314 5.310
   396130 396131 424   Presečno-  423       Dobje
              Žegar
 26. LC   LC   C R2  Jezerce-  C R3   6.595 661 Dobje
   396150 396151 424   Kalobje-  681
              Jakob
 27. LC   LC   O    Križ-    C R2    733
   396150 396152 396151 Vezovje   424
 28. LC   LC   C R2  Turno-   C R2   1.466
   396160 396161 423   Voglajna  424
 29. LC   LC   C    Proseniško- C G2   1.276 1.378
   396170 396171 034010 Ogorevc   107       Štore
 30. LC   LC   C R3  Jakob-   Z     1.662
   396180 396181 681   Rifnik   Rifnik
 31. LC   LC   C    LC 396270- C      652
   396190 396191 396270 Hruševec  412070
 32. LC   LC   C    Hruševec-  C G2   2.118
   396190 396192 412070 Vrbno    107
 33. LC   LC   C G2  Vrbno-   C     3.631
   396190 396193 107   Blagovna  464070
 34. LC   LC   C R1  Pešnica-  O     1.229
   396200 396201 234   Podgrad   396203
 35. LC   LC   O    Podgrad-  C     2.155
   396200 396202 396203 Goričica  464070
 36. LC   LC   C    Podgrad-  C G2   1.213
   396200 396203 396200 Vrbno    107
 37. LC   LC   C R1  Šentjur-  C R3   2.973
   396210 396211 234   Primož   687
 38. LC   LC   C R3  Hotunje-  C     2.766
   396220 396221 687   Podgaj   396050
 39. LC   LC   C R2  Čatrov   Z     1.163
   396230 396231 423   hrib-Sliv. jezero
              jezero
 40. LC   LC   C    Goričica-  C     2.339 329 Celje
   396240 396241 464070 Žepina   396020
 41. LC   LC   C R1  Cesta Leona C R3    946
   396270 396271 234   Dobrotinška 681
 42. LC   LC   C    Žamerk-   C R3   3.407 2.682
   396290 396291 396090 Banovina  683       Podčetrtek
 43. LC   LC   C R3  Dobje pri  C R2   2.353
   396370 396371 682   Lesičnem-  423
              Prevorje
 44. LC   LC   C    Do Ž.P.   Z ŽP    628
   396380 396381 396040 Dolga gora
 45. LC   LC   C R3  Cecinje-  C     2.675 2.257
   396390 396391 687   Polžanska  406020     Šmarje pri
              vas             Jelšah
 46. LC   LC   C R3  Trnovec-  C R3   5.492
   396400 396401 686   Hotunje   687
 47. LC   LC   C    Slom-Zg.  C     2.528
   396410 396411 396220 Selce    406120
 48. LC   LC   C R2  Stopa-Sp.  C     3.535
   396420 396421 423   Jelce-   396130
              Presečno
 49. LC   LC   C R2  Turno-   C     3.396
   396430 396431 423   Slivnica-  396420
              Stopa
 50. LC   LC   C    Drobinsko- C R2   3.593
   396440 396441 396080 Javorje-  423
              Turno
 51. LC   LC   C R2  Sp. Žegar- C     1.886
   396460 396461 423   Hrastje   396090
 52. LC   LC   C R2  Lopaca-S.  C R2   2.890
   396470 396471 423   Gorca-   423
              Skopečno
 53. LC   LC   C R3  Planinski  C R3   1.085 1.633
   396480 396481 682   vrh-    682       Kozje
              Bistrica
 54. LC   LC   C    Slatina-  C     2.299 1.287 Sl.
   396500 396501 396030 Kraberk   383110     Konjice
 55. LC   LC   C R1  Orehova   O     1.490 3.828
   406010 406011 219   vas-Dolga  396041     Šmarje pri
              gora            Jelšah
 56. LC   LC   C    Srževica-  C      331 1.610
   406390 406391 396060 Vodenovo  406040     Šmarje pri
                            Jelšah
 57. LC   LC   C G2  Moste-   C     2.812 2.265
   412070 412071 107   Zagaber-  396190     Štore
              Krajnčica -
              Hruševec
 58. LC   LC   C    Žepina-   C      895 1.808
   464070 464073 034130 Proseniško 034010     Celje
 59. LC   LC   C    Proseniško- C R1   3.077
   464070 464074 034010 Dole    234
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šentjur znaša 152.026 m (152,026 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek  Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka  [m]  dolžina
                             v sosednji
                             občini [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  LZ   LZ   C R1  Del     C G2    481
    396250 396251 234   Ljubljanske 107
               ceste-
               Drofenikova
               ulica
 2.  LZ   LZ   C G2  Cesta skozi C     843
    396250 396252 107   OC Anderburg 396250
 3.  LZ   LZ   C    Zg. trg-Pod C    1.140
    396600 396601 396210 Vrbco-    396210
               pokopališče-
               Botričnica
 4.  LZ   LZ   C R2  Nova vas-  C R2   1.836
    396610 396611 423   Črnolica   423
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šentjur znaša 4.300 m (4,300 km).
b) Mestne ali krajevne ceste (LK):
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek  Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka  [m]  dolžina
                             v sosednji
                             občini [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  LK   LK   O    Ljubljanska O   630
    396260 396261 396251 cesta    396252
 2.  LK   LK   C R2  Cvetna ul.- C   673
    396280 396281 423   Črnoliška  396610
               ul.
 3.  LK   LK   C G2  Do ŽP    Z ŽP  333
    396300 396301 107   Šentjur
 4.  LK   LK   C R1  G.D.     C R1  660
    396310 396311 234   Šentjur-   234
               Prešernova
               ulica
 5.  LK   LK   C R1  Trubarjeva  C R1  297
    396320 396321 234   ulica    234
 6.  LK   LK   C    Pod Vrbco  C   441
    396330 396331 396210        396600
 7.  LK   LK   C    Pešnica-   C   598
    396340 396341 396200 krožna    396340
 8.  LK   LK   C    C. na Brdo- C   397
    396350 396351 412070 Ul. F. Žagar 396190
 9.  LK   LK   C G2  Ul. T.    C G2  267
    396360 396361 107   Čečeve    107
 10.  LK   LK   C R2  Tartinijeva Z HŠ  189
    396620 396621 423   ulica    17
 11.  LK   LK   C    Gajstova pot O   334
    396630 396631 396190        897654
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šentjur znaša 4.819 m (4,819 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek   Potek    Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka  [m]  dolžina
                               v
                              sosednji
                              občini
                               [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  JP   JP   C    Marof-Zg.   C     480 1.249
   681470 681471 181140 Krivica    181140     Kozje
 2.  JP   JP   C    Lipoglav-   C R3    172 628 Sl.
   883650 883651 883630 Ratajc     687      Konjice
 3.  JP   JP   C R3  Loče-Slatina  C    1.973 3.717 Sl.
   883830 883831 688          396500     Konjice
 4.  JP   JP   C    Dramlje    C R3    217
   896010 896011 396010 G.D.-RC    686
 5.  JP   JP   O    Sp. Dramlje  Z HŠ    107
   896010 896012 896011 62       62
 6.  JP   JP   C R3  RC-Dramlje   Z HŠ    340
   896010 896013 686   15c      15c
 7.  JP   JP   C R3  RC-Dramlje   Z HŠ    188
   896010 896014 686   69       69
 8.  JP   JP   C    G.D.-Dramlje  Z HŠ    436
   896020 896021 896010 58 (ZN)    58
 9.  JP   JP   C    Naselje Laze  Z HŠ    909
   896030 896031 396010         25a
 10. JP   JP   O    Laze krožna  O     294
   896030 896032 396031         396031
 11. JP   JP   C    Jarmovec-Zg.  C    1.222
   896040 896041 396020 Jesenik    396010
 12. JP   JP   C    M. Dobje-Sv.  Z    1.022
   896050 896051 396010 Marija     cerkev
 13. JP   JP   C    Svetelka-   Z HŠ   2.667
   896060 896061 396010 Straža na   15
              Gori
 14. JP   JP   C R3  Draflek-    C    2.769
   896060 896062 686   Iskrač-    896120
              Mernik
 15. JP   JP   O    Spodnje    C R3-   948
   896060 896063 896061 Slemene-    686
              Straža na
              Gori
 16. JP   JP   C R3-  RC-Jazbine-  C R3-  3.221
   896060 896064 686   Potočnik-RC  686
 17. JP   JP   C R3  Slemene-    Z HŠ   3.382
   896060 896065 686   Zastan     14
 18. JP   JP   C    Dramlje-    Z HŠ    970
   896070 896071 896060 Kosjak     29a
 19. JP   JP   C R3  Zg. Dramlje-  Z    1.182
   896080 896081 686   Kopinšek    gozdna
 20. JP   JP   O    Gornje     Z HŠ    757
   896080 896082 896081 Dramlje-    44
              Kostanjšek
 21. JP   JP   C R3  Dramlje-Bela  Z HŠ    675
   896080 896083 686   gora      47b
 22. JP   JP   C R3  Dramlje-Sv.  Z    1.730
   896090 896091 686   Uršula     cerkev
 23. JP   JP   O    Sv. Uršula-  Z HŠ    318
   896090 896092 896091 Martinčič   10
 24. JP   JP   C    Namig-     Z HŠ   1.735
   896100 896101 896090 Kopinca    23
 25. JP   JP   C    Vodušek-    Z HŠ   1.890
   896110 896111 396030 Grušce     25
 26. JP   JP   C    Pletovarje-  C    2.439 891 Sl.
   896120 896121 396030 Orešje-    885510     Konjice
              Smrekar
 27. JP   JP   O    Pletovarje   Z HŠ    135
   896120 896122 896121 72a      72a
 28. JP   JP   C    Pletovarje   Z HŠ    610
   896120 896123 885510 27       27
 29. JP   JP   O    Orešje-    O    1.691
   896120 896124 896121 Javornik-   896062
              Mernik
 30. JP   JP   C    Razbor-    C    4.142
   896130 896131 396400 Slatina    396030
 31. JP   JP   O    Razbor-    C    1.326
   896130 896132 896131 Zgonc-Zagaj  396400
              pri Ponikvi
 32. JP   JP   C    Pletovarje-  Z HŠ    955
   896130 896133 396030 Trjašek    12
 33. JP   JP   O    Razbor-Zg.   O    2.001
   896130 896134 896131 Zagaj-Lutrje  896271
 34. JP   JP   C    Kopinškov   C    1.247
   896140 896141 896130 most-ob AC   896130
 35. JP   JP   C    Šohta-     C    3.338
   896160 896161 396020 Bolnica Zima  396020
 36. JP   JP   O    Povezava    C     483
   896160 896162 896161 Jarmovec    396020
 37. JP   JP   C    Ponikva-mimo  C R3    333
   896200 896201 396050 OŠ       687
 38. JP   JP   O    Ponikva 47   Z HŠ    127
   896200 896202 896201         47
 39. JP   JP   C R3  Ponikva    C     185
   896210 896211 687   Alpos-cerkev  396050
 40. JP   JP   C    Ponikva-    C R3    223
   896210 896212 396050 povezava    687
 41. JP   JP   C R3  Ponikva-Sv.  Z     894
   896220 896221 687   Ožbolt     cerkev
 42. JP   JP   O    Ponikva-    O     158
   896220 896222 896221 prečna     896201
 43. JP   JP   O    Uniše-     C     902
   896220 896223 896221 povezava    396220
 44. JP   JP   C    Podgaj-Galuf  C    1.544
   896230 896231 396220         396050
 45. JP   JP   C    Zg. Selce 11  Z HŠ    243
   896240 896241 396410         11
 46. JP   JP   C R 687 Hotunje-    C     983
   896250 896251     Zagaj     396400
 47. JP   JP   C    Zagaj 4a    Z HŠ    332
   896250 896252 396400         4a
 48. JP   JP   O    Hotunje-    O     245
   896250 896253 896251 Povezava    896261
 49. JP   JP   C R3  Hotunje-    C    1.918
   896260 896261 687   Razbor     396400
 50. JP   JP   O    Sp. Zagaj-   O    1.982
   896270 896271 396051 Lutrje     396051
 51. JP   JP   O    Sp. Zagaj-   C     761
   896270 896272 896271 povezava    396401
 52. JP   JP   C    Lutrje-    C    2.539
   896300 896301 396050 Gregor-    396030
              Povšjek-
              Hrovatič
 53. JP   JP   O    Lutrje-    O    1.054
   896300 896302 896301 Dobovec    896311
 54. JP   JP   C R3  Cecinje-    Z HŠ   1.121
   896310 896311 687   Dobovec    19
 55. JP   JP   C R3  Cecinje-    C    2.241
   896320 896321 687   Slatina    396030
 56. JP   JP   C    Ostrožno-   C R3   2.638
   896330 896331 396030 Prosenjak-R3  687
              687
 57. JP   JP   C    Ž.P. Dolga   C    1.592
   896340 896341 396380 gora-Dobnik  396040
 58. JP   JP   C    Odcep Dimec  Z HŠ    512
   896340 896342 396380         24
 59. JP   JP   C    Dolga gora-  O     365
   896340 896343 396040 povezava    396041
 60. JP   JP   C    Polžanska   C    1.179
   896340 896344 396390 gorca     906390
 61. JP   JP   C    LC 396391-   C    2.114
   896340 896345 396390 Lisec-Bobovo  396390
 62. JP   JP   C    Boletina-   C    2.007
   896350 896351 396050 Srževica    396060
 63. JP   JP   O    Buser-Dole   C     594
   896350 896352 896351         396060
 64. JP   JP   O    Boletina-   O     548
   896350 896353 896351 povezava    896361
 65. JP   JP   C R3  RC-Boletina  Z HŠ   1.026
   896360 896361 687          18
 66. JP   JP   C    Tratna-Rib.  Z HŠ 3  2.205
   896500 896501 396230 dom
 67. JP   JP   C R2  R2 423-    Z HŠ    619
   896500 896502 423   Črnolica    36
 68. JP   JP   C    Javorje-    O    2.003
   896520 896521 396440 Vinarje    896531
 69. JP   JP   O    Bukovje-Sv.  O     561
   896520 896522 896521 Helena     896531
 70. JP   JP   C R2  Čret-     C    2.850
   896530 896531 423   Bukovje-    396090
              Vinarje-
              Žurej
 71. JP   JP   C    Sp. Jelce-   Z HŠ 5   783
   896540 896541 396420 Paridol
 72. JP   JP   O    Paridol-    O     887
   896540 896542 896541 Zapuže     896561
 73. JP   JP   C    Sp. Jelce-   C R2   2.342
   896560 896561 396420 Zapuže     424
 74. JP   JP   C    Slivnica-   C    1.554
   896570 896571 396430 Col-LC     396430
 75. JP   JP   C    Slivnica 17a  Z HŠ    343
   896580 896581 396430         17a
 76. JP   JP   C R2  Vezovje-Sele  Z HŠ   1.146
   896590 896591 424          11
 77. JP   JP   C R2  Vezovje-    C R2   1.768
   896600 896601 424   Urban     423
 78. JP   JP   O    Gorica 69   Z HŠ    196
   896600 896602 896601         69
 79. JP   JP   O    Gorica 128   Z HŠ    216
   896600 896603 896601         128
 80. JP   JP   O    Gorica-    O     284
   896600 896604 896601 povezava    896601
 81. JP   JP   C    Gorica-    Z HŠ    697
   896610 896611 396080 Gradišče    14
 82. JP   JP   O    Mala Gorica  Z HŠ    143
   896610 896612 896611 79       79
 83. JP   JP   C    Mala Gorica  Z HŠ    165
   896610 896613 396080 22b      22b
 84. JP   JP   C    Loka pri    Z     700
   896700 896701 396090 Žusmu-vodno  vod.za
              zajetje
 85. JP   JP   O    Loka-krožna  O     109
   896700 896702 896701 pri trg.    896701
 86. JP   JP   O    Loka-pri    Z HŠ    129
   896700 896703 896702 šoli      118
 87. JP   JP   C    Loka-Zakušek  Z HŠ   2.064
   896710 896711 396090         39
 88. JP   JP   C    Žamerk-    C    1.815
   896720 896721 396090 Oslešica    396290
 89. JP   JP   C    Žamerk-    Z HŠ   1.365
   896730 896731 396090 Glažuta    74
 90. JP   JP   C    Dobrina-    Z HŠ   1.760
   896740 896741 396090 Drenovce    86
 91. JP   JP   C    Dobrina-    C    4.984
   896750 896751 396090 Žusem-Volčja  396080
              Jama
 92. JP   JP   C    TP Hrastje-  Z HŠ 9   536
   896760 896761 396090 Rovnica
 93. JP   JP   C R2  Zg. Košnica-  Z HŠ   1.631
   896810 896811 423   Pogorevce   25
 94. JP   JP   O    Košnica-    C     973
   896810 896812 896811 Hrastje    396460
 95. JP   JP   C R2  Košnica 32   Z HŠ    629
   896810 896813 423          32
 96. JP   JP   C    Prevorje-   C     524
   896820 896822 396470 mimo šole   396470
 97. JP   JP   C    Krivica 39   Z HŠ    299
   896830 896831 181200         39
 98. JP   JP   C    Jelše-     C R3   2.682
   896900 896901 396100 Planinska   682
              vas
 99. JP   JP   O    Sv. Miklavž  C      47
   896900 896904 896901         396110
 100. JP   JP   C R2  Planina-Lipa  C    2.194
   896910 896911 424          896900
 101. JP   JP   C R2  RC-      C     611
   896920 896921 424   Doropolje-RC  396100
 102. JP   JP   O    Doropolje   C R2    317
   896920 896922 896921 Žibret-RC   424
 103. JP   JP   C R2  Stara žaga-  Z HŠ    625
   896920 896923 424   Pavlič     26
 104. JP   JP   C R2  RC-Manga    Z HŠ 6   586
   896930 896931 424
 105. JP   JP   C    Planina LC-  Z HŠ    169
   896940 896941 396120 Zdr. dom    68
 106. JP   JP   O    Planina-VVZ  Z HŠ    57
   896940 896942 896951         80
 107. JP   JP   C    Planina-    Z ČN   1.024
   896950 896951 896940 Krajnc
 108. JP   JP   C    Sele-Marof   Z HŠ 9   547
   896960 896961 396120
 109. JP   JP   C    Sele-     Z HŠ   2.539
   896970 896971 200300 Prapretno   1a
 110. JP   JP   O    Prapretno 17  Z HŠ    418
   896970 896972 896971         17
 111. JP   JP   C    Sele-     Z HŠ   1.373
   896990 896991 396120 Podpeč/Marofom 14
 112. JP   JP   C R3  Dežno-Črne   Z HŠ    783
   896990 896992 680   Dole      18
 113. JP   JP   C R3  Dežno-Na    Z HŠ    658
   896990 896993 680   Peči      12
 114. JP   JP   C    Planina-Zg.  C     657
   897010 897011 396120 trg-LC     396120
 115. JP   JP   O    Planina-Zg.  O     157
   897010 897012 897011 trg (mimo   897011
              črpališča)
 116. JP   JP   C    Planina-    C R2   1.328
   897010 897013 396120 stara cesta-  424
              Gračnica
 117. JP   JP   C    Planina    Z HŠ    246
   897010 897014 396120 (zgornja    93
              ulica)
 118. JP   JP   C    Planina    Z HŠ    216
   897010 897015 396120 (spodnja    85
              ulica)
 119. JP   JP   O    Planina 76   Z HŠ    64
   897010 897016 897015 (spodnji    76
              blok)
 120. JP   JP   C R3  Loke-     C    3.819
   897020 897021 682   Hrušovje-Zg.  396130
              Žegar
 121. JP   JP   O    Povezava    O    1.405
   897020 897022 897021 Hrušovje-   396131
              Presečno
 122. JP   JP   O    Loke pri    O     373
   897020 897023 897021 Planini-    897021
              povezava
 123. JP   JP   C R3  Planinski   Z HŠ 9  1.064
   897020 897024 682   vrh-Ločice
 124. JP   JP   C    Jazbine-Loke  C R3   1.287 3.412
   897030 897031 396130         682      Dobje
 125. JP   JP   O    Jazbine-    C R3   1.342 620 Dobje
   897030 897032 897031 Tajhte     682
 126. JP   JP   O    Podgorica-   O    1.233 977 Dobje
   897040 897041 897031 Tajhte     897032
 127. JP   JP   C R3  Gračnica-   C R2   2.095 439 Dobje
   897050 897051 682   Brdo-Loke   424
 128. JP   JP   O    Brdo 7     Z HŠ 7   345
   897050 897052 897051
 129. JP   JP   C R2  Škarnice-   C    2.849 1.041
   897150 897151 424   Kostrivnica  396150     Dobje
 130. JP   JP   C    Kostrivnica-  Z HŠ 8  1.371
   897160 897161 897150 Pusar
 131. JP   JP   C    Kostrivnica-  C    1.159 383 Laško
   897170 897171 897150 Sopote-    700730
              ribnik
 132. JP   JP   C    Jezerce-    C R2   1.271 1.779
   897210 897211 396150 Podjezerce   424      Dobje
 133. JP   JP   C R2  Podjezerce-  C    2.598
   897220 897221 424   Krajni dol-  396150
              Podlešje
 134. JP   JP   C    Trno-Selič   Z HŠ    560
   897230 897231 396150         10a
 135. JP   JP   C R2  Vezovje-Trno  C    1.390
   897240 897241 424          396150
 136. JP   JP   C    Podlešje-   C R3   2.294
   897250 897251 396150 Osredek    681
 137. JP   JP   C R3  Osredek-    Z HŠ   1.291
   897250 897252 681   Zavbrga    21
              (Mraz)
 138. JP   JP   C    Osredek-    Z HŠ 8   823
   897260 897261 897250 Planinca 8
 139. JP   JP   O    Osredek-    O     510
   897260 897262 897261 Planinca    897271
 140. JP   JP   C    Kalobje-    Z HŠ 9  1.285
   897270 897271 396150 Planinca 9
 141. JP   JP   C    Kalobje-    Z HŠ    919
   897270 897272 396150 Trebež     18
 142. JP   JP   C    Kalobje-    Z HŠ    484
   897270 897273 396150 Vinica     12
 143. JP   JP   C R3  Vodruž-    C    3.664 3.043
   897300 897301 681   Javornik    412100     Štore
 144. JP   JP   O    Vodruž-Ravne  Z HŠ    636
   897300 897302 897301 33       33
 145. JP   JP   C R3  Vodruž-    Z HŠ   1.140
   897310 897311 681   Gradišče 22  22
 146. JP   JP   C R3  Vodruž-    C    1.018
   897320 897321 681   Valner     897310
 147. JP   JP   C    Krajnčica-   Z HŠ   3.405
   897330 897331 412070 Dom na     28a
              Resevni
 148. JP   JP   C    Krajnčica-   Z HŠ    781
   897340 897341 412070 Razbor     29
 149. JP   JP   C    Ratajeva    Z HŠ 9   462
   897340 897342 412070 kapela-
              Podgorje
 150. JP   JP   O    JP-Ulica II.  Z HŠ    141
   897340 897343 897342 bataljona   19
 151. JP   JP   C    Krajnčica-   Z HŠ   1.678
   897350 897351 412070 Brde      26
 152. JP   JP   C G2  Naselje    Z HŠ    408
   897360 897361 107   Vrbno     40
 153. JP   JP   C    Proseniško-  Z HŠ    865
   897370 897371 034010 Bobovo     40
 154. JP   JP   C    Proseniško   Z HŠ    432
   897370 897372 034010 14       14
 155. JP   JP   C    Proseniško-  Z HŠ 6   599
   897380 897381 474070 Kristan vrh
 156. JP   JP   C    Blagovna-pri  C     575
   897390 897391 464070 šoli      464070
 157. JP   JP   O    Blagovna-   Z HŠ    281
   897390 897392 897391 naselje    74
 158. JP   JP   O    Blagovna-   O     641
   897390 897393 897391 Grajski log  897393
 159. JP   JP   C    LC-Tanik    Z HŠ    705
   897400 897401 396020         24
 160. JP   JP   C    Blagovna-   C    1.898
   897410 897411 464070 Repno     464070
 161. JP   JP   C    Blagovna-   C     575
   897420 897421 396190 Goričica    464070
 162. JP   JP   C    Dole-G.D.   C R1    301
   897430 897431 464070 Lokarje    234
 163. JP   JP   C R3  Primož-    Z HŠ    834
   897440 897441 687   Brezje     13a
 164. JP   JP   C R3  Sv. Primož-  Z HŠ    503
   897450 897451 687   Grabne     46
 165. JP   JP   C    Kameno-Zg.   Z HŠ   1.216
   897460 897461 396210 Brezje     35
 166. JP   JP   C    Zg. Brezje-  Z HŠ 3   388
   897470 897471 396070 Sp. Brezje
 167. JP   JP   C G2  Grobelno ob  Z HŠ   1.440
   897480 897481 107   železnici   141
 168. JP   JP   C G2  A.P. Stopče-  Z HŠ   1.255
   897490 897491 107   Dolske gore  25
 169. JP   JP   C G2  Sv. Ahac    O     257
   897490 897492 107          897492
 170. JP   JP   C G2  Stopče 38   Z HŠ    204
   897490 897493 107          38
 171. JP   JP   C G2  Odcep Ceraj  Z     267
   897490 897494 107          železn
 172. JP   JP   C G2  Škorjanc-   Z HŠ   1.197
   897500 897501 107   Bezovje    22a
 173. JP   JP   C    Grobelno-   O    1.852
   897510 897511 396070 Tratna     896501
 174. JP   JP   O    Tratna-    O     704
   897510 897512 897511 Pišek-Muren  896501
 175. JP   JP   O    LC 396073-   Z HŠ    192
   897510 897513 396073 Vodule-    20
              Tratna
 176. JP   JP   C    Grobelno-do  Z HŠ    80
   897520 897521 396070 KS       46
 177. JP   JP   C    Grobelno-do  Z ŽP    93
   897530 897531 396070 ŽP
 178. JP   JP   O    Poljska    Z HŠ    192
   897550 897551 396621 ulica     14
 179. JP   JP   O    Goriška    Z HŠ    188
   897550 897552 396621 ulica     11
 180. JP   JP   O    Lepa pot    Z HŠ    244
   897550 897553 396621         14
 181. JP   JP   C R2  Lahova ulica  Z N.H.   121
   897550 897554 423
 182. JP   JP   C R2  C. na     Z HŠ 7  1.007
   897560 897561 423   Rifnik-
              kapela
 183. JP   JP   O    Leskovškova  Z HŠ 8   131
   897560 897562 897561 ulica
 184. JP   JP   O    Delovska    Z HŠ 7   142
   897560 897563 897561 ulica
 185. JP   JP   O    Ulica pod   Z HŠ    151
   897560 897564 897561 gozdom     10
 186. JP   JP   C    LZ 396611-   Z HŠ    109
   897560 897565 396610 Nova vas 58  58
 187. JP   JP   C    Nova vas-   Z N.H.   54
   897560 897566 396610 novi bloki
 188. JP   JP   C R2  Prijateljeva  Z HŠ    243
   897570 897571 423   ulica     15
 189. JP   JP   C R2  Sončna ulica  Z HŠ    258
   897580 897581 423          13
 190. JP   JP   C R3  Pod      C R2    416
   897590 897591 681   Rifnikom-RC  423
 191. JP   JP   C R3  Cesta v ind.  Z HŠ    392
   897600 897601 681   cono      29a
 192. JP   JP   C R3  RC-Zdenica-  C R3    332
   897610 897611 681   RC       681
 193. JP   JP   C R3  Podgorje-   Z HŠ   1.731
   897620 897621 681   grad Rifnik  41
 194. JP   JP   C R3  Podgorje-   C     948
   897630 897631 681   Polak-OŠ    396630
              Hruševec
 195. JP   JP   O    Obračališče  O     113
   897630 897632 897631 OŠ Hruševec  897631
 196. JP   JP   C    Cankarjeva   Z HŠ    211
   897640 897641 396630 ul.      20
 197. JP   JP   C    Gajstova pot  Z HŠ 8   86
   897650 897651 396630 8
 198. JP   JP   C    Gajstova pot  Z HŠ    83
   897650 897652 396630 21       21
 199. JP   JP   C    Gajstova pot  Z HŠ    88
   897650 897653 396630 29       29
 200. JP   JP   C    Gajstova pot  Z HŠ    108
   897650 897654 396630 36       36
 201. JP   JP   C    Jerinova    Z HŠ    211
   897660 897661 396190 ulica     10
 202. JP   JP   C    C. na Brdo   Z HŠ    266
   897670 897671 396350         18
 203. JP   JP   O    Hruševec I   Z N.H.   300
   897670 897672 897671
 204. JP   JP   C    Romihova    Z HŠ 7   142
   897670 897673 396190 ulica
 205. JP   JP   C    Vrtna ulica  Z HŠ 8   104
   897670 897674 412070
 206. JP   JP   C    Maistrova   Z HŠ 7   149
   897670 897675 412070 ulica
 207. JP   JP   C    Krajnčica I  Z N.H.   149
   897670 897676 412070
 208. JP   JP   O    Krajnčica II  Z N.H.   77
   897670 897677 897676
 209. JP   JP   C    Krajnčica   Z HŠ    355
   897670 897678 412070 39b      39b
 210. JP   JP   C    Drofenikova  O      96
   897680 897681 396260 ulica     396252
 211. JP   JP   C    Ul. V.     C    1.563
   897690 897691 396250 Orožna-    396200
              Podgrad
 212. JP   JP   O    Ul. V.     Z HŠ 8   214
   897690 897692 897691 Orožna 8
 213. JP   JP   O    Livada I    Z N.H.   90
   897690 897693 897691
 214. JP   JP   O    Livada II   Z N.H.   99
   897690 897694 897693
 215. JP   JP   O    Livada III   Z N.H.   95
   897690 897695 897693
 216. JP   JP   O    Livada IV   Z N.H.   86
   897690 897696 897693
 217. JP   JP   O    Podgrad-    C     174
   897690 897697 897691 povezava LC  396200
 218. JP   JP   C    Ul. Talcev   Z HŠ    235
   897700 897701 396200         21
 219. JP   JP   C    Pešnica 17   Z HŠ    150
   897710 897711 396340         17
 220. JP   JP   C    Pešnica-Sv.  C    1.601
   897720 897721 396340 Rozalija    396200
 221. JP   JP   O    Pešnica-    C     301
   897720 897722 897721 povezava LC  396200
 222. JP   JP   C R1  RC-Sp.     Z HŠ    497
   897730 897731 234   Lokarje    14
 223. JP   JP   C R1  KEA-Zg.    Z HŠ    369
   897740 897741 234   Lokarje    5a
 224. JP   JP   C R1  Padežnik-   Z TP    536
   897750 897751 234   transformator
 225. JP   JP   C R1  Padežnik-   Z N.H.   120
   897750 897752 234   novo naselje
 226. JP   JP   C    Botričnica   Z HŠ    349
   897760 897761 396210 Rebre     11
 227. JP   JP   C    Pod Rebrami  C R1    394
   897770 897771 396210         234
 228. JP   JP   C    Botričnica   Z HŠ    275
   897770 897772 396210 47       47
 229. JP   JP   C R1  C. Miloša   Z HŠ    301
   897780 897781 234   Zidanška 10  10
 230. JP   JP   O    C. Miloša   Z VVZ    94
   897780 897782 897781 Zidanška-VVZ
 231. JP   JP   C R1  Botričnica   Z HŠ    158
   897780 897783 234   14       14
 232. JP   JP   C    Na Lipico-   Z HŠ 4   122
   897780 897784 396200 bloki
 233. JP   JP   C R1  Ul. D.     Z HŠ    249
   897790 897791 234   Kvedra I    44
 234. JP   JP   O    Ul. D.     Z HŠ    172
   897790 897792 897791 Kvedra II   27
 235. JP   JP   C R1  Ul. D.     Z HŠ    128
   897800 897801 234   Kvedra 14b   14b
 236. JP   JP   C R1  Ul. D.     C      64
   897800 897802 234   Kvedra-    396310
              Prešernova
              ul.
 237. JP   JP   C R1  Kolodvorska  Z HŠ 1   314
   897810 897811 234   ulica
 238. JP   JP   C    Cesta v IC   Z IC    499
   897810 897812 396270 Bohor
 239. JP   JP   C R1  C.       Z HŠ    175
   897820 897821 234   Kozjanskega  16
              odreda
 240. JP   JP   C    Ul. I.     Z HŠ    556
   897830 897831 396310 celjske čete  29
 241. JP   JP   C    Na Razgled   Z HŠ   1.204
   897840 897841 396310         30
 242. JP   JP   C    Na Tičnico   Z HŠ    439
   897850 897851 396310         17
 243. JP   JP   O    Ulica F.    Z HŠ 7   137
   897850 897852 897851 Vrunča
 244. JP   JP   C R1  Ul. A. M.   Z HŠ    233
   897860 897861 234   Slomška    18
 245. JP   JP   C    Jug-Kajzler  C     133
   897870 897871 396210         396210
 246. JP   JP   C    Pod Vrbco-   Z HŠ    498
   897880 897881 396600 Razkože    29a
 247. JP   JP   C    Liškova    Z N.H.   81
   897880 897882 396600 ulica
 248. JP   JP   C    Svetinova   Z HŠ 1   220
   897880 897883 396600 ul. 1
 249. JP   JP   O    Svetinova   Z HŠ 7   140
   897880 897884 897883 ul. 7
 250. JP   JP   O    Svetinova   Z N.H.   91
   897880 897885 897884 ul.
 251. JP   JP   C    Botričnica-  Z HŠ    609
   897890 897891 396600 Gorica     10
 252. JP   JP   C    Ul. Toneta   Z HŠ    179
   897900 897901 396360 Seliškarja   10
 253. JP   JP   C    Ul. Tončke   O     303
   897900 897902 396360 Čečeve     897902
              (krožna)
 254. JP   JP   C R2  Krivica 41   Z HŠ    406
   897910 897911 423          41
 255. JP   JP   C R2  Straška    C     794
   897910 897912 423   gorca-     396470
              Prevorska
              vas
 256. JP   JP   C    Dobje-     C    1.965
   897910 897913 396470 Straška    396370
              gorca
 257. JP   JP   C R2  Lopaca-    C    2.275
   897920 897921 423   Bovha-     396090
              Hrastje
 258. JP   JP   O    Lopaca-    Z N.H.   435
   897920 897922 897921 Štukelj
 259. JP   JP   C R2  Sp. Žegar 49  Z HŠ    388
   897920 897923 423          49
 260. JP   JP   C R2  Žegar-     Z HŠ   1.041
   897920 897924 423   Gubenšek    40
 261. JP   JP   O    Žegar-Lopaca  C    1.698
   897920 897925 897924         396370
 262. JP   JP   C    Drobinsko-   Z HŠ 5   876
   897930 897931 396080 Žavski
 263. JP   JP   C    Zg.      O    2.519
   897930 897932 396080 Rakitovec-   896501
              Pestivšek-
              Tratna
 264. JP   JP   C    Polžanska   O     186 631
   906390 906391 406030 gorca     896341     Šmarje
                             pri
                             Jelšah
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šentjur znaša 230.390 m (230,390 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 19. 6. 2009.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 32/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2009(2521)
Šentjur, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost