Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2968. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 8993.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 30/09) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0015/2008 z dne 28. 7. 2009 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Proizvod – storitev| Merska enota |   Cena  |   Cena  |
|          |       | v evrih (€) | v evrih (€) |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Variabilni del:  |       |  brez DDV |  z DDV  |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|a) Dobavljena   |   MWh   |       |       |
|toplota      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|– stanovanjski   |       |   50,1457|   60,1748|
|odjem       |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|– ostali odjem   |       |   50,1457|   60,1748|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|b) Sanitarna voda |   m3   |    4,5131|    5,4157|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Fiksni del:    |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|a) Priključna moč |  kW/mesec  |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|– stanovanjski   |       |    1,5100|    1,8120|
|odjem       |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|– ostali odjem   |       |    1,5100|    1,8120|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-010/09-PD-03 objavljen v Uradni list RS, št. 53/09, dne 10. 7. 2009.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. avgusta 2009 dalje.
Zap. št.: C0-011/2009-DP-03
Murska Sobota, dne 28. julija 2009
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor:
Mirko Šabjan, inž.grad., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti