Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2967. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8993.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 22. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2886/2, odprto skladišče v izmeri 171 m2, parc. št. 2886/3, pot v izmeri 39 m2, 2886/4, park v izmeri 121 m2, 2886/5, dvorišče v izmeri 112 m2 in parc. št. 2886/6, dvorišče v izmeri 55 m2, vse vpisane pri vl.št. 1554, k.o. Mirna Peč.
II.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-07/2009-6
Mirna Peč, dne 27. julija 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost