Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2965. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 8989.

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07, 20/08, 53/08, 82/08 in 102/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Na vseh cestah v Republiki Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, je v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze.
(2) Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet vozil iz prejšnjega odstavka. O uvedbi ukrepa omejitve prometa mora upravljavec cest obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.
(3) Vozila, ki izvajajo izredni prevoz in zaradi ukrepov upravljavca iz prejšnjega odstavka v zimskih razmerah ne morejo nadaljevati vožnje, le-to nadaljujejo takoj, ko upravljavec prekliče omejitev iz prejšnjega odstavka. V teh primerih se vožnja vozila, ki izvaja izredni prevoz, nadaljuje do namembnega kraja ne glede na veljavnost dovoljenja za izredni prevoz.
(4) Upravljavec avtocest in hitrih cest ter Policija uskladita ukrepe in aktivnosti za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa iz tega člena.«.
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, do katerih vodijo ceste iz 4. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in prevoz do kraja v Republiki Sloveniji, v katerem prebiva voznik, oziroma do namembnega kraja, če je ta bližji. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika oziroma do namembnega kraja mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju.«.
3. člen
Ta odredba začne veljati 1. oktobra 2009.
Št. 007-30/2009
Ljubljana, dne 22. junija 2009
EVA 2009-2411-0034
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost