Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2723. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 7672.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 30. 6. 2009 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 9. 7. 2009 sprejela naslednjo
S P R E M E M B O S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se 158. člen spremeni, tako da se po novem glasi:
»Študent ima po zaključku zadnjega semestra dvanajst mesecev absolventskega staža.
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov iz prvega odstavka 153. člena lahko podaljša za največ eno leto.«.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 30. junija 2009 in 9. julija 2009
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost