Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2575. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, stran 7126.

Na podlagi določb 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08) in 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na svoji 12. seji dne 12. 5. 2009 sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
1
V Sklepu o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 73/95 in 2/96 – popr.) se v 6. točki delež »40%« nadomesti z deležem »15%«.
2
V 7. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zavarovanim osebam zdravila, predpisana na recepte iz vmesne liste v višini 10% njihove vrednosti in očesne pripomočke za odrasle v višini 25% njihove vrednosti.«
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije. Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 12 mesecev od njegove uveljavitve.
Št. 9000-4/2009-DI/3
Ljubljana, dne 12. maja 2009
EVA 2009-2711-0026
Predsednica Skupščine
Pavlina Svetic l.r.

AAA Zlata odličnost