Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2568. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin, stran 7112.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
1. člen
V Uredbi o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 127/06) se v prilogi 1 v Tarifi stroškov za preskušanje za 6. točko dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. kvantitativna kemijska analiza zlata    68,24 eura/kos
visokih čistin (čistina 990/1000 ali več)
8. kvantitativna kemijska analiza izdelkov  2,00 eura/kos«.
z metodo RFA
2. člen
V prilogi 2 se v II. točki Tarife stroškov za označevanje dosedanje 5., 6., 7. in 8. točka preštevilčijo v 1., 2., 3. in 4. točko.
Za II. točko se doda nova III. točka, ki se glasi:
»III. Označitev z oznako CCM, ki jo določa Zakon o ratifikaciji Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, – MP, št. 15/08):
1. Platina                  58,09 eura/100 g
2. Paladij                  68,66 eura/100 g
3. Zlato                   33,00 eura/100 g
4. Srebro                 15,00 eura/100 g.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-4/2009/4
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-3211-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost