Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7061.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec – UPB1 (Uradni list RS, št. 43/08) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 26. seji dne 15. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1-488)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišč s parc. št. 2917/1, k.o. Podgorje.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-20/2009, zveza spis št. 478-12/2009
Slovenj Gradec, dne 24. junija 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost