Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2534. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu, stran 7031.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. junija 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
1.
Spremeni se Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu (Uradni list RS, št. 68/07) tako, da se pri opisu obsega območja OPPN navede še zemljiške parcele številka 153/3, 154/3, 157/1, 158, 161, 162, 164/2, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 175/1, 186, 187, 188/2, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 261/1, 262, 263 in 2304, vse k.o. Solkan.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2007
Nova Gorica, dne 18. junija 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost