Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2527. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, stran 7024.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 24. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07 in 109/07) se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih;
– poznavanje dejavnosti s področja delovanja zavoda;
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega in angleškega ali nemškega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0004/2009
Mozirje, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost