Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2519. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 7014.

Na podlagi 62. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92 – odločba US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 16. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00, 11/02 in 10/03) se v 11. členu besedilo: »Izpostava republiškega upravnega organa, pristojnega za javne prihodke« nadomesti z besedilom: »Davčni urad Ljubljana.«
2. člen
V odloku se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne plačujejo javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Medvode in prostovoljna gasilska društva ter gasilska zveza. Krajevne skupnosti ne plačujejo nadomestila za stavbno zemljišče za prostore, v katerih opravljajo svojo dejavnost, ali če se v njih opravlja dejavnost kulturnih in športnih društev.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za izvajanje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, humanitarnih programov in programov športa, ki jih financira država ali Občina Medvode, če potekajo na stavbnih zemljiščih oziroma stavbah v lasti Občine Medvode, kolikor ne izvajajo pridobitne dejavnosti, kar izkažejo s finančnimi izkazi – bilanco stanja in z izkazom poslovnega izida, ki jih občinski upravi predložijo do konca meseca marca. Kolikor iz finančnih izkazov izhaja, da se društvo ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, se društvo oprosti le deloma, in sicer za tolikšen delež, kolikor znašajo prihodki društva iz neprofitne dejavnosti.
O oprostitvi odloči župan s sklepom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2009.
Št. 422-43/09
Medvode, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost