Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2513. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj, stran 7008.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08 in 100/08), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08 in 76/08), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02 in 102/07) ter 18. in 107. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 17. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo se zagotavlja v javnem podjetju Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Za opravljanje oskrbe s pitno vodo je zadolžen upravljavec, ki opravlja to službo za vse vodovodne sisteme, katerih lastnik je Mestna občina Kranj. Upravljavec lahko opravlja javno službo sam ali preko druge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0372/05-46/01
Kranj, dne 17. junija 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost