Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2512. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj, stran 7007.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08 in 100/08), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO – UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08 in 76/08), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02 in 102/07) ter 18. in 107. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 17. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Za poglavjem »Naprave in objekti upravljavca in uporabnika« se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»Gospodarska javna služba za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne ter padavinske vode se zagotavlja v javnem podjetju Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0372/05-46/01
Kranj, dne 17. junija 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost