Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2509. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 6990.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) ter 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Kanal ob Soči (Uradne objave – časopis Primorske novice, št. 10/96) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
S tem odlokom se ureja prilagoditev občinskih odlokov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo s Pravilnikom o pitni vodi.
2. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo se spremeni 4. člen in se glasi:
»Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo preko javnih vodovodov na vodooskrbnih območjih. Za vodooskrbno območje se šteje poselitveno območje, ki ga oskrbuje en funkcionalno zaokrožen javni vodovod. Za javni vodovod se upošteva vodovodno omrežje, naprave in objekti, ki oskrbujejo več kot pet gospodinjstev ali več kot 20 prebivalcev oziroma po dogovoru lahko tudi manj.
Vodooskrbna območja v Občini Kanal ob Soči so označena na temelji topografski karti, ki je priloga tega odloka, in so sledeča:
Ajba, Anhovo, Avče, Avšček, Bodrež, Čolnica, Deskle, Doblar, Goljevica, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Gorenje polje, Kambreško, Kanal, Krstenica, Levpa, Lig, Lovišče, Ložice, Melinki, Močila, Morsko, Plave, Prilesje pri Plavah, Ročinj, Srednje, Zamedveje.«
3. člen
Drugi členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35503-01/09-2
Kanal, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost