Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 6990.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/07, 76/08, 100/08), 2., 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/1993, 66/93, 61/02, 110/02, 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/07, 17/08, 21/08, 76/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/2007, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 29. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99 in 109/05) se v 37. členu v prvem odstavku črtata četrta in deveta alineja.
2. člen
40. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje upravljavec, če ravna v nasprotju z 38. členom tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki omogoči prevzem pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki omogoči prevzem pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila iz 37. in 39. člena tega odloka.«
3. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija. Nadzor nad spoštovanjem določb iz 37. člena tega odloka izvaja tudi občinsko redarstvo.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2009-4
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost