Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice, stran 6989.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 33/07, 57/08, 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/07, 17/08, 21/08, 76/08) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 29. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 72/97, 2/06) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 17. člena tega odloka.«
2. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, če ne vzdržuje javnih zelenih površin v skladu z določili 14. člena tega odloka.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz 17. člena odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
4. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija. Nadzor nad spoštovanjem določb iz 17. člena tega odloka izvaja tudi občinsko redarstvo.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2009-3
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost