Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2505. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009), stran 6987.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2009 (Uradni list RS, št. 114/08, 35/09) se redna naloga pod zaporedno številko 3.05.02.03 Anketa o tujih turistih v Republiki Sloveniji v poletni sezoni (TU-TURISTI) spremeni tako, da se glasi:
Redna naloga pod zaporedno številko 4.04.03.01 Zgodnje napovedi pridelkov in modul 4.04.03 Napoved pridelka (poglavje 4 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, področje 4.04 Rastlinska pridelava), kjer se naloga nahaja, se črtata.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-485/2008/39
Ljubljana, dne 26. junija 2009
EVA 2009-1522-0022
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost