Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2448. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«, stran 6773.

Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport s to odločbo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«, ki sta jo ustanovila Vojko Korošec, stanujoč: Resljeva cesta 27, Ljubljana in Zavod ŠKL, Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Vojko Korošec, stanujoč Resljeva cesta 27, Ljubljana pri notarki Nadi Kumar iz Ljubljane, Slovenska cesta 56, Ljubljana (opr. št. notarske listine SV-2471/2008 z dne 23. septembra 2008 in dodatek št. 1. k aktu o ustanovitvi ustanove 2471/2008-1 z dne 3. oktobra ter dodatek št. 2. k aktu o ustanovitvi ustanove 2471/2008-2 z dne 7. oktobra 2008).
2. Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali ima sedež v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Letališka cesta 33, Ljubljana.
3. Namen ustanove je podpiranje dejavnosti v zvezi z razvojem šolskega športa in kulture.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000,00 eurov.
5. Člani prve uprave so: Vojko Korošec, Resljeva cesta 27, Ljubljana, Franc Zalar, Štihova ulica 2, Ljubljana in Mišo Joko Palandačič, Kolarjeva ulica 47, Ljubljana.
Št. 060-64/2008/7
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EVA 2009-3311-0036
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost