Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2446. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«, stran 6773.

Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport s to odločbo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«, ki sta jo ustanovila Zdenka Steiner, stanujoča: Gumnišče 5, Škofljica in Timotej Andraž Klinar, stanujoč: Kovinarska ulica 12, Štore, pri notarki Nadi Kumar iz Ljubljane, Slovenska cesta 56, Ljubljana (št. notarske listine SV-687/2008 z dne 12. marca 2008 in SV-687/2008-2 z dne 2. julija 2008.
2. Z zadevnim ustanovitvenim aktom se pri ustanovi »Fundacija Roka Petroviča, ustanova«, k ustanovitvi katere je ministrstvo izdalo soglasje št. 022-1064/2002 z dne 2. decembra 2002, spreminja oziroma razširja namen ustanove in v ustanoviteljstvo vstopa soustanovitelj Timotej Andraž Klinar, ki je kot dedič prvotnega soustanovitelja Krešimirja Petrovića prevzel vsa soustanoviteljska upravičenja v zvezi s to ustanovo.
3. Fundacija Roka Petrovića, ustanova ima sedež v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Slomškova ulica 12, Ljubljana.
4. Namen ustanove je splošno koristen in dopusten in sicer negovanje življenjskih ciljev in hotenj, načrtov in sanj Roka Petrovića, predvsem s financiranjem raziskovalnega in inovativnega dela na področju športa in joge ter sodelovanjem v teh aktivnostih zlasti v povezavi s Sistemom joga v vsakdanjem življenju.
5. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 16.107,49 eurov.
6. Pooblaščena zastopnica ustanove je Alenka Palian, predsednica uprave ustanove, stanujoča: Slomškova ulica 11, Ljubljana.
Št. 060-40/2008/5
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EVA 2009-3311-0034
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost