Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2442. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Stanovnik«, stran 6771.

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Stanovnik«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport s to odločbo izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Stanovnik«, ki jo je ustanovilo Društvo slovensko makedonskega prijateljstva, Pot v Hrastovec 9, Ljubljana Črnuče, ki ga zastopa predsednik Jan Stanovnik, Gasilska ulica 29, Pijava gorica, Škofljica pri notarju Jožetu Sikošku iz Ljubljane, Bravničarjeva 13, Ljubljana, dne 5. septembra 2006, št. notarskega zapisa SV 760/06.
2. Ustanova ima sedež v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Tavčarjeva 10, Ljubljana.
3. Namen ustanove je štipendiranje talentiranih otrok, katerim je šolanje in izobraževanje oteženo ali onemogočeno zaradi slabega socialnega položaja.
4. Ustanovitveno premoženje znaša 834, 59 eurov.
5. Člani prve uprave so: Jan Stanovnik, Gasilska ulica 29, Škofljica, Biljana Zeroska Stanovnik, Gasilska ulica 29, Škofljica in mag. Suzana Gale Robežnik, Tavčarjeva ulica 10, Ljubljana.
Št. 060-67/2006/5 (04104)
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EVA 2009-3311-0028
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport