Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2395. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 6649.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v Ljubljani na izredni seji dne 9. 6. 2009 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na korespondenčni seji, ki je trajala od srede 10. 6. 2009 do petka 12. 6. 2009, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 42. členu spremeni četrti odstavek, tako da se po novem glasi:
»Volitve potekajo istočasno na vseh članicah. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino vseh veljavnih glasov.«.
2. člen
Spremeni se 43. člen, tako da se po novem glasi:
»Če nobeden od kandidatov ni dobil večine vseh veljavnih glasov, se opravi drugi krog volitev.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje, oziroma enako drugo najvišje število glasov, izbiro kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določil volilna komisija z žrebom.
Volilni upravičenci prvega kroga volitev volijo izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
Za rektorja je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Če dobita oba kandidata enako število glasov, se rektor izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
Žreb se opravi na izredni seji senata Univerze.«.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 9. junija 2009 in 12. junija 2009
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.

Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost