Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2391. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, stran 6645.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM, s sedežem, Celovška 71, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 907/2007 z dne 11. 12. 2007 in popravka z dne 14. 4. 2009 pri Notarki Eriki Braniselj, Trg Prekomorskih brigad 2, 1000 Ljubljana, s katerim so ustanovitelji:
– Miroslav KLUN, Šmarje 52, Sežana,
– Branko MEH, Cesta talcev 8, Velenje,
– Franc VESEL, Zavrti 6, Sodražica,
– Ivan ULAGA, Ulica Franja Malgaja 53, Šentjur,
– Dušan KRAJNIK, Godešič 63, Škofja Loka,
– Vladimir RAŽMAN, Gračišče 1, Koper,
– Janko HRASTOVŠEK, Cesta bratov Cerjakov 31, Brežice,
– Ivan ŠEL, Aličeva 4, Ljubljana,
– Pavlina SVETIČ, Kočevje 4, Črnomelj,
– Štefan PAVLINJEK, Temlinova ulica 4, Murska Sobota,
– Viljem PŠENIČNY, Jurčkova 132, Ljubljana in
– Milan HAFNER, Hafnerjevo naselje 97, Škofja Loka,
ustanovili ustanovo:
z imenom: USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM,
s sedežem: Celovška 71, 1000 Ljubljana.
Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen in trajen.
Namen ustanove je: pomoč članom OZS v stiski (finančna in materialna), splošnokoristni in drugi humanitarni nameni in nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpore starejšim obrtnikom in humanitarne pomoči, zbiranje sredstev za izgradnjo in nakup objektov humanitarnega namena, naprav za delo in bivanje, krepiti solidarnost med člani preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene dodeljevanja pomoči v primeru elementarnih nesreč, poplave, požara, strele in podobno, krepiti solidarnost med člani preko prispevanja sredstev v skupni fond za namene podeljevanja socialne pomoči (ostarelim) in drugim pomoči potrebnim, nuditi materialno in drugo pomoč ogroženim članom in pomoči potrebnim, spodbujati kulturni in športni razvoj članov preko različnih oblik animiranja članov in drugi splošnokoristni športni nameni ter zlasti tudi ekološki nameni.
Ustanovitveno premoženje znaša 2.400,00 EUR.
Člani prve uprave so: Franc VESEL, Branko MEH, Ivan Jani ULAGA, Dušan KRAJNIK, Vladimir RAŽMAN, Janko HRASTOVŠEK, Ivan ŠEL, Pavlina SVETIČ, Viljem PŠENIČNY, Štefan PAVLINJEK in Milan HAFNER.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik/ca uprave, ki ga/jo izmed sebe izvolijo člani uprave na svoji prvi seji za mandat, ki velja za upravo.
Št. 0140-8/2009-05
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2611-0059
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost