Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2388. Sklep o določitvi roka za vključitev Splošne bolnišnice Murska Sobota v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, stran 6637.

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06), izdaja minister za finance
S K L E P
o določitvi roka za vključitev Splošne bolnišnice Murska Sobota v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), se s 26. junijem 2009 vključi Splošna bolnišnica Murska Sobota.
II.
Pogodbe, ki jih je pravna osebe iz prejšnje točke že sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-14/2009/2
Ljubljana, dne 18. junija 2009
EVA 2009-1611-0111
dr. Franc Križanič l.r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost