Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2365. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Metlika, stran 6530.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 71/08 in 76/08), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06) – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Metlika na 20. redni seji dne 12. junija 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Metlika
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenesejo naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Metlika.
2. člen
Center za socialno delo Metlika bo za potrebe Občine Metlika opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
3. člen
Center za socialno delo Metlika bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihodkov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08) opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročenje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjava zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na prvostopenjsko odločbo, ki jo bo izdal Center za socialno delo Metlika, je župan/županja Občine Metlika.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Metlika, ki jih bo imela s Centrom za socialno delo Metlika v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Metlika in Center za socialno delo Metlika uredila s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-3/2009
Metlika, dne 12. junija 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti