Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2345. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled, stran 6509.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled
I.
Pri nepremičninah parc. št. 1212, 1213, 1214/4, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223 vse k.o. Selo pri Bledu (ZK vložek št. 1099, k.o. Selo pri Bledu – javno dobro), parc. št. 913/1, 914/1, 915, 920, 922/2, 927, 928/1, 929/1, 914/3 vse k.o. Bohinjska Bela (ZK vložek št. 963, k.o. Bohinjska Bela – javno dobro) in parc. št. 916/3, 917, 918/1 vse k.o. Bohinjska Bela (ZK vložek št. 559, k.o. Bohinjska Bela – družbena lastnina), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1212, 1213, 1214/4, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223 vse k.o. Selo pri Bledu in parc. št. 913/1, 914/1, 915, 920, 922/2, 922/3, 927, 928/1, 929/1, 914/3, 916/3, 917, 918/1 vse k.o. Bohinjska Bela zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Bled.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-9/2009
Bled, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti