Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23. 6. 2009

Kazalo

2337. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov, stran 6479.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – ZUP-E) in za izvrševanje 31. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO in 109/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov
1. člen
V Pravilniku o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župani občin posredujejo odlok o proračunu, splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov v tridesetih dneh po njegovem sprejetju s spletno aplikacijo za poročanje občin.
(2) Splošni in posebni del proračuna občine posredujejo tako, da posredujejo naslednje podatke:
a) za prihodke in druge prejemke:
– podkonte;
b) za odhodke in druge izdatke:
– šifrant neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– šifrant proračunskih postavk občinskega proračuna in
– proračunske vrstice (proračunske postavke – podkonte).
(3) Odlok o proračunu, načrt razvojnih programov in obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov občine posredujejo kot pdf dokument.
(4) Načrt razvojnih programov mora biti izdelan v obliki standardnega izpisa PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri, obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov pa po strukturi obrazložitve iz aplikacije za pripravo proračunov in analize občin.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za predložitev sprejetih občinskih proračunov za leto 2010.
Št. 007-506/2007
Ljubljana, dne 11. junija 2009
EVA 2009-1611-0092
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti