Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 6253.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02 in 123/08) se prvi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju po tem pravilniku štejejo vsi programi, ki so kot programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev določeni s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 15 ur                  0,5 točke,
– od 16 do 23 ur                   1 točka,
– 24 ur in več                  1,5 točke.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izvajalec programa izda na internem obrazcu,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu:
a) udeleženec lahko sam napiše poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu ali
b) poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu, ki ga udeležencu izroči izvajalec programa.«.
2. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju po tem pravilniku se štejejo vsi programi, ki so kot programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev določeni s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 15 ur                  0,5 točke,
– od 16 do 23 ur                   1 točka,
– 24 ur in več                  1,5 točke.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izvajalec programa izda na internem obrazcu,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu:
a) udeleženec lahko sam napiše poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu ali
b) poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu, ki ga udeležencu izroči izvajalec programa.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2009
Ljubljana, dne 26. maja 2009
EVA 2009-3311-0022
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost