Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 6246.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 19. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 23,91 EUR-a na efektivno uro. Stroški vodenja in koordinacije Doma starejših občanov Novo mesto se priznajo v višini 0,17 zaposlenega in znašajo 782,05 EUR mesečno ter stroške za neposredno oskrbo v višini 923,36 EUR mesečno.
2.
Cena za efektivno uro za uporabnika znaša 2,00 EUR.
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en obrok v višini 0,93 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2009 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 032-47/2008-1, z dne 23. 9. 2008.
Št. 032-18/2009-1
Žužemberk, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost