Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2221. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk, stran 6240.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in njegove dopolnitve) je Občinski svet Občine Žužemberk na 19. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih Občine Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Žužemberk in ceste med naselji v Občini Žužemberk in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Žužemberk in med naselji v Občini Žužemberk in naselji v sosednjih občinah so:
-----------------------------------------------------------
Zap. Cesta OdsekZačetek  Potek  KonecDolžina Preostala
 št.       odseka      odseka [m]   dolžina
                        v sosednji
                        občini [m]
-----------------------------------------------------------
1. 171020171021C R1  Kleč-   C R3  3.641 8.683
        214  Polom-   648     Kočevje
            Žvirče
2. 289020289021C R3  Prevole-  C R1 13.769
        648  Žužemberk 216
3. 289030289031C R1  Lopata-  C R3  8.159 3.915
        214  Visejec-  649     Ivančna
            Ambrus         Gorica
4. 289040289041C R1  Lašče-V.  C   3.765
        214  Lipje-   289020
            Gradenc
5. 289050289051C   Gradenc-  C   6.044
        289020 Pleševica- 289070
            Šmihel
6. 289060289061C R1  Stavča vas C   3.594
        214        289020
7. 289070289071C R1  Šmihel-  C R3  4.662 913 Ivančna
        216  Drašča   649     Gorica
            vas-Dečja
            vas
8. 289080289081C   Budganja  C   3.542
        289020 vas-Šmihel 289070
9. 289090289091C R1  Vrh pri  C   2.896 1.020
        216  Križu-   426100    Ivančna
            Valična         Gorica
            vas
10. 289110289111C R3  Zafara-  C   2.912
        650  Trebča vas 289120
11. 289120289121C R1  Dvor-   C   12.527 2.204 Mirna
        216  Brezova  291030    Peč
            Reber-
            Prečna
12. 289130289131C R1  Mačkovec  C   1.117
        216  pri Dvoru 289120
13. 289140289141C   Vinkov Vrh C   2.793
        289120      289120
14. 289150289151C   Sr.    C   3.780 2.156
        289120 Lipovec-  425010    Trebnje
            Podlipa-
            Vrbovec
15. 289160289161C   Veliki   C   5.624
        289120 Lipovec  289120
16. 291000291001C   Globodol  C   1.644 6.355 Mirna
        425010      289120    Peč
17. 426130426131C A2  Zagorica- C R3  3.330 8.221
            Volčja   650     Trebnje
            Jama-
            Žužemberk
-----------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Žužemberk znaša 83.799 m (83,799 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih Občine Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
-----------------------------------------------------------
Zap. Cesta OdsekZačetek  Potek  Konec Dolžina Preostala
 št.       odseka      odseka [m]   dolžina
                        v sosednji
                        občini [m]
-----------------------------------------------------------
1. 290000290001C R1  Jurčičeva C R3   613
        216  ulica   650
-----------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Žužemberk znaša 613 m (0,613 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Žužemberk in med naselji so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek   Potek    Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka [m]   dolžina
                               v
                              sosednji
                              občini
                               [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  639740 639741 C R1  Breg-Drašča  C     240 300
          216   vas      289070     Ivančna
                             Gorica
 2.  789010 789011 C    Žvirče-Kant  Z HŠ   110
          171020 hrib      29
 3.  789030 789031 C    Žvirče-    Z HŠ   113
          171020 Hinjski kot  26
 4.  789040 789041 O    Ratje-Vovk   Z HŠ   539
          789061         36
 5.  789050 789051 C R3  Žvirče-    Z HŠ   607
          649   Preloge    71
 6.  789060 789061 C    Ratje-     Z HŠ  2.463
          289020 Zalipence-   37
              Klingar
 7.  789090 789091 C R3  Lazar-Lazina  C    2.002
          648          289020
 8.  789100 789101 O    Lazina-Hrib  C R3   175
          789091 pri Hinjah   648
 9.  789110 789111 C R3  Hrib pri    C R3  1.096
          648   Hinjah-Hinje  648
 10. 789120 789121 O    Lazina-    C    1.807
          789091 Lopata     289030
 11. 789120 789122 O    Lopata-    C     30
          789121 povezava    289030
 12. 789130 789131 C    Sela pri    C    2.203
          289030 Hinjah-V    289020
              Kavcu
 13. 789130 789132 O    Vrh pri    O     220
          789131 Hinjah-    789131
              povezava I
 14. 789130 789133 O    Vrh pri    O     60
          789131 Hinjah-    789131
              povezava II
 15. 789140 789141 C    Visejec-    Z HŠ   239
          289030 Jerumce    32
 16. 789150 789151 C    Visejec-    Z HŠ 8  155
          289030 Skopnice
 17. 789160 789161 C    Ančkina    Z HŠ   120
          289030 jama-Aljaž   18
 18. 789170 789171 O    Hinje-     Z HŠ 9  240
          789111 Podnarti
 19. 789180 789181 C R3  Hinje-Čampel  Z HŠ   178
          648          39
 20. 789190 789191 O    Hinje-     C R3   276
          789111 povezava    648
 21. 789200 789201 O    Lazina 7    Z HŠ 7  190
          789121
 22. 789210 789211 O    Hrib pri    Z HŠ   155
          789111 Hinjah-    11
              Polanca
 23. 789210 789212 O    Hrib pri    Z     52
          789211 Hinjah-    pokopa
              pokopališče
 24. 789220 789221 C R3  Pleš 8     Z HŠ 8  110
          648
 25. 789220 789222 C R3  Pleš-žaga   Z žaga  152
          648
 26. 789240 789241 C    Reber-Kavce  Z HŠ   722
          789250         34
 27. 789250 789251 C    Reber-     Z HŠ  1.969
          426130 Brinova gora  25
 28. 789260 789261 O    Gradenc-    C     797
          789291 Trški boršt  289020
 29. 789260 789262 O    Gradenška   Z HŠ   973
          789261 gora-zgornja  70
              pot
 30. 789270 789271 O    Malolipenjsko Z HŠ   483
          789571 Cerje-     14
              Bačknica
 31. 789280 789281 O    Gradenška   Z HŠ 9  448
          789571 gora-
              Podborštek
 32. 789290 789291 O    Gradenška   C    1.209
          789571 gora-Gradenc  289020
 33. 789300 789301 C    Veliko     C     353
          289040 Lipje-Sv.   289040
              Martin
 34. 789310 789311 C    V. Lipje-   O     202
          289040 povezava I   789301
 35. 789310 789312 O    V. Lipje-   O     41
          789311 povezava II  789301
 36. 789310 789313 O    V. Lipje-   Z     218
          789311 Smrjak     gozdna
 37. 789320 789321 C    Malo Lipje-  C    2.228
          289040 Župence    289040
 38. 789320 789322 O    Malo Lipje 8  Z HŠ 8   88
          789321
 39. 789330 789331 C    Gradenc-    C    1.131
          289020 Senožet    289020
 40. 789330 789332 O    Gradenc 27   Z HŠ   137
          789331         27
 41. 789340 789341 C    Turovo 24   Z HŠ   125
          289070         24
 42. 789350 789351 C    Drašča vas-  Z HŠ   885
          289070 Resa      29
 43. 789370 789371 C    Drašča vas-  Z HŠ   613
          289070 Male Rebrce  27
 44. 789380 789381 C    Klečet-Trzno  Z HŠ   546
          289070         35
 45. 789390 789391 C    Klečet-    C     382
          289070 povezava    289070
 46. 789400 789401 C    Pleševica 5  Z HŠ 5  246
          289050
 47. 789410 789411 C    Trške njive  Z HŠ   190
          289020 35       35
 48. 789410 789412 C    Trške njive-  O     501
          289020 most      789674
 49. 789410 789413 O    Trške njive-  Z HŠ    58
          789411 Pucelj     33
 50. 789410 789414 C    Stranska    Z N.H.  159
          289020 vas-Godec
 51. 789410 789415 C    Stranska    Z     138
          289020 vas-Sv. Rok  cerkev
 52. 789410 789416 C    Stranska vas  Z HŠ   233
          289020 29       29
 53. 789410 789417 O    Stranska vas  Z HŠ   126
          789416 47       47
 54. 789410 789418 C    Stranska vas  Z HŠ   108
          289020 75       75
 55. 789420 789421 O    Dešeča vas-  C    1.409
          789431 Šmihel     289050
 56. 789420 789422 C    Šmihel 27a   Z HŠ    79
          289070         27a
 57. 789430 789431 C    Dešeča vas-  C     982
          289080 povezava    289080
 58. 789430 789432 O    Dešeča vas   Z HŠ    46
          789431 10       10
 59. 789430 789433 C    Dešeča vas 2  Z HŠ 2  100
          289080
 60. 789430 789434 C    Budganja    Z HŠ   101
          289080 vas-      33
              Cvetkovič
 61. 789430 789435 C    Budganja vas  Z HŠ   141
          289080 17       17
 62. 789440 789441 C    Globočica-   Z HŠ  1.075
          289060 Cegelnica   32
 63. 789450 789451 O    Resje-     Z HŠ   507
          789441 Cegelnica   31
 64. 789460 789461 C    Stavča vas-  Z HŠ   879
          289060 pri Krulcu   30
 65. 789470 789471 C    Dolga vas-   O    1.311
          289060 Barglov hrib  789461
 66. 789480 789481 C    Trebča vas-  Z HŠ   749
          289110 Mačkin Hrib  26
 67. 789490 789491 C    Trebča vas   Z HŠ   208
          289110 20       20
 68. 789500 789501 C    Stavča vas-  C     371
          289060 povezava    289060
 69. 789510 789511 C    Stavča vas-  Z HŠ    94
          289060 Vrtača     10a
 70. 789520 789521 C    Stavča vas-  O     179
          289060 Kamenšce    789501
 71. 789530 789531 C    Stavča vas-  C R1   928
          289060 Jama pri    214
              Dvoru
 72. 789530 789532 O    Jama-     C R1   121
          789531 povezava    214
 73. 789530 789533 O    Dvor-leseni  C R1   605
          789531 most      214
 74. 789530 789534 C R1  Dvor-šola   C R1   578
          216          216
 75. 789530 789535 O    Dvor-     O     74
          789534 povezava    789533
 76. 789530 789536 O    Dvor-stara   C R1   193
          789534 šola      216
 77. 789530 789537 O    Dvor-     C R1    79
          789536 trgovina    214
 78. 789540 789541 O    Barglov hrib  Z HŠ   216
          789471         44
 79. 789550 789551 C    Lašče-Stara  Z HŠ  1.391
          289040 Gora      80a
 80. 789560 789561 O    Stara Gora   Z HŠ   331
          789551         81
 81. 789570 789571 C    Malo Lipje-  Z HŠ  1.285
          289040 Lovska koča  18
 82. 789580 789581 C R1  Jama pri    O     243
          214   Dvoru-nad   789631
              Bregom
 83. 789590 789591 O    Gornji Kot 8  Z HŠ 8  202
          789601
 84. 789600 789601 C R1  Dvor-Kmetov  Z HŠ 9 1.351
          216   mlin
 85. 789610 789611 C R1  Pekel-Gornji  O     576
          216   Kot      789601
 86. 789620 789621 C R1  Pri cesti-   O    1.198
          216   Dolnji Kot   789601
 87. 789630 789631 C R1  Jama pri    Z HŠ  1.403
          214   Dvoru-     23
              Podgozd
 88. 789630 789632 O    Podgozd-    O     102
          789631 povezava    789631
 89. 789630 789633 O    Podgozd 25   Z HŠ   152
          789631         25
 90. 789650 789651 C R3  Zg. Cvibelj  Z HŠ   823
          650   11       11
 91. 789650 789652 C R3  Cvibelj-    O     360
          650   Zafara     789731
 92. 789650 789653 C R3  Mohorin-    O     612
          650   Fortunat    789731
 93. 789660 789661 C    Zalisec 11   Z HŠ   502
          426130         11
 94. 789660 789662 O    Zalisec 14   Z HŠ   185
          789661         14
 95. 789670 789671 C R1  Prapreče 25  Z HŠ   547
          216          25
 96. 789670 789672 C R1  Praproče-   Z HŠ   168
          216   Kobe      17
 97. 789670 789673 C R1  Praproče-   Z HŠ   142
          216   Zajčev mlin  19
 98. 789670 789674 C R1  Zajčev mlin  Z HŠ   368
          216          20
 99. 789700 789701 C    Dolenje    Z HŠ   335
          289110 njive-Jarc   27
 100. 789720 789721 C    Kalužice-   Z HŠ   372
          426130 Reber     3b
 101. 789730 789731 C    Sp. Zafara-  Z HŠ   608
          289110 Zg. Zafara   16
 102. 789740 789741 C    Mačkovec-   C    1.988
          189120 Skopice    289140
 103. 789740 789742 O    Mačkovec-   Z HŠ   187
          789741 Vidmar     11a
 104. 789740 789743 O    Mačkovec-   C     71
          789741 Opštetar    289120
 105. 789750 789751 O    Senožet-    Z HŠ   614
          789741 Mačkovski   38
              Tali
 106. 789760 789761 C    Vrh pri    Z HŠ 6  363
          289090 Križu-Gornji
              Križ
 107. 789760 789762 C    Vrh pri    C    1.612
          289090 Križu-Sv.   289090
              Marjeta
 108. 789770 789771 C    Sadinjski   C    1.762
          289120 Tali      289120
 109. 789780 789781 C    Vinkov Vrh-  Z HŠ   277
          289140 Gradec     112
 110. 789790 789791 C    Vinkov Vrh-  Z HŠ   775
          289140 Prežgarnica  25
 111. 789800 789801 C    Vinkov Vrh-  Z HŠ   401
          289140 Predstaje   20
 112. 789810 789811 C R1  Dvor 15    Z HŠ   226
          216          15
 113. 789810 789812 O    Dvor 60    Z HŠ   196
          789811         60
 114. 789810 789813 O    Dvor-mimo   C R1    34
          789812 Kovača     216
 115. 789820 789821 O    Dvor-Sv.    Z HŠ  1.331
          789811 Anton     142
 116. 789820 789822 C R1  Dvor 71    Z HŠ   181
          216          71
 117. 789820 789823 O    Dvor 87    Z HŠ   176
          789822         87
 118. 789820 789824 O    Dvor 61    Z HŠ    51
          789822         61
 119. 789820 789825 C R1  Dvor 98    Z HŠ    96
          216          98
 120. 789830 789831 C R1  Podšempavelska Z HŠ  1.014
          216   gora      163
 121. 789840 789841 C R1  Pri cesti-   Z HŠ  1.337
          216   Gmajna     95
 122. 789840 789842 C R1  Podšempavelska Z HŠ   888
          216   gora      137
 123. 789850 789851 O    Drenjska    Z HŠ   861
          789841 Reber-     215
              Gradovca
 124. 789860 789861 C    Frata     Z HŠ  1.704
          289120         20
 125. 789870 789871 C R1  Poljane-    Z     292
          216   peskokop    peskok
 126. 789870 789872 O    Kriška gora  Z HŠ   540
          789871 33       33
 127. 789880 789881 C R1  Poljane-    Z HŠ   401
          216   Kriška gora  30
 128. 789890 789891 O    Poljane-Vrh  Z HŠ   148
          789881 pri Križu   20
 129. 789900 789901 C    Vrh pri    Z HŠ   503
          289090 Križu-D.    11
              Križ
 130. 789910 789911 C    Dolnji     C     433
          289120 Ajdovec-    289120
              Ogrek
 131. 789920 789921 C    Gornji     C     715
          289120 Ajdovec-    289120
              Zabrekovce
 132. 789930 789931 C    Sr. Lipovec-  C    2.153
          289120 Hrib-M.    289120
              Lipovec
 133. 789940 789941 O    Gornji     C     276
          789921 Ajdovec-    289120
              Dolnji
              Ajdovec
 134. 789950 789951 C    Dolnji     C     478
          289120 Ajdovec-    289120
              Prilesnice
 135. 789960 789961 C    Sr. Lipovec-  C    2.332
          289120 Sv. Nikolaj  289160
 136. 789970 789971 C    Odcep Janšek  Z HŠ 6   77
          289120
 137. 789990 789991 C    Sela pri    C    1.252
          289160 Ajdovcu-    289160
              Boršt
 138. 790000 790001 O    Sr. Lipovec-  C     131
          789931 Tomaževec   289120
 139. 790010 790011 O    Podograje-   C     440
          789961 Trnov dol   289160
 140. 790030 790031 C    Sela pri    Z HŠ 7  367
          289160 Ajdovcu 7
 141. 790110 790111 C    Sela pri    C     325
          289160 Ajdovcu-V.   289160
              Lipovec
 142. 790130 790131 C    V. Lipovec-  O     183
          289160 povezava    790111
 143. 790140 790141 C    Dolnji     C     485
          289160 Konec-     289120
              Škratovec
 144. 790150 790151 O    Brezova    C     132
          790141 Reber-     289120
              Majavke
 145. 790160 790161 O    Brezova    Z HŠ   303
          790141 Reber-Zavrhe  24
 146. 790170 790171 C    V. Lipovec-  Z HŠ   318
          289160 Preloge    27
 147. 798370 798371 C    Breg I     C R1   244
          289020         216
 148. 798370 798372 O    Breg II    C R1   218
          798371         216
 149. 798370 798373 O    Do papirnice  Z HŠ    44
          798371         28
 150. 798370 798374 C    Do ribiškega  Z HŠ 6   93
          289020 doma
 151. 798370 798375 C    Ulica nad   C     213
          289020 Miklavžem-   289020
              Breg
 152. 798370 798376 C    Ulica nad   O     149
          289020 Miklavžem   798375
 153. 798380 798381 C    Cesta v    Z     122
          290000 industrijsko  ind.c.
              cono
 154. 798390 798391 C R1  Vrti I     C     211
          216          290000
 155. 798390 798392 O    Vrti II    C     194
          798391         290000
 156. 798390 798393 O    Vrti 24    Z HŠ   113
          798391         24
 157. 798390 798394 C R1  Vrti III    C     137
          216          290000
 158. 798390 798395 C R1  Bloki-do    Z HŠ   109
          216   igrišča    40
 159. 798390 798396 C R3  Baragova    Z HŠ    92
          650   ulica 11    11
 160. 798400 798401 C    Jurčičeva   Z HŠ   186
          290000 ul.-Plot    55
 161. 798400 798402 C    Jurčičeva   Z HŠ   133
          290000 ul.-Brezovar  39
 162. 798400 798403 C    Jurčičeva   Z HŠ   130
          290000 ul.-Gabrič   19
 163. 798400 798404 O    Jurčičeva   Z HŠ    70
          798401 ul.-Sodin   89
 164. 798400 798405 C    Do črpališča  Z     166
          290000         črpali
 165. 925600 925601 C    Volčja Jama  C     454 281
          425800         426130     Trebnje
 166. 926680 926687 C R3  Lisec     C     869 1.617
          650          425800     Trebnje
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Žužemberk znaša 85.498 m (85,498 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 24. 4. 2009.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2009-1
Žužemberk, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost