Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, stran 6240.

Na podlagi 3. člena in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 21. seji dne 27. maja 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04 in Uradni list RS, št. 31/09) se črta 18.a člen.
2. člen
V 23. členu se spremeni prvi odstavek, tako da glasi:
»Svet zavoda sestavlja 5 članov. Enega člana izvolijo javni uslužbenci izmed vseh zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, trije člani so po položaju predsedniki Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze turističnih društev Občine Žalec in Zveze športnih društev Občine Žalec, enega člana pa imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave Občine Žalec.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0001/2009
Žalec, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost